Az Európai Tanács ülésén az Európai Bizottság javaslatára több olyan intézkedésről is döntés született, melyek célja, hogy ellensúlyozzák a rendkívül magas olaj- és üzemanyagárak kedvezőtlen hatásait. Első lépésként az unió legszegényebb lakosait élelmiszerrel támogató segélyalap nagyságát 300 millióról 500 millió euróra növelik. Ezen felül támogatásra számíthatnak a halászok valamint a fejlődő országok is: utóbbiak mezőgazdáságának támogatására új alapokat hoznának létre.

„Európának egy új típusú szegénységgel kell szembenéznie” – mondta a tagállamok vezetőinek José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke, utalva azokra, akiknek a magas árak mellett egyre nagyobb problémát jelent az üzemanyag- vagy élelmiszervásárlás. Az Európai Tanács résztvevői megvitatták és támogatták a bizottsági javaslatcsomagját, azonban a pontos részleteket csak a következő hetekben dolgozzák majd ki.

A néhány hete a brüsszeli uniós negyedet valósággal megostromló halászok támogatásáról is megállapodás született, melynek értelmében hajónként 30 000, cégenként 100 000 euróval növelik a nekik nyújtott közvetlen támogatás összegét. Ugyanakkor a segély folyósítását a halászhajó-flotta csökkentésétől teszik függővé, mivel a túlhalászás egyre súlyosabb problémát jelent az európai vizeken. A halászok eredetileg a gázolaj adójának csökkentését szerették volna elérni, ezt azonban elutasították az állam- és kormányfők.

A Bizottság – felelevenítve Marian Fischer Boel mezőgazdasági biztos egy évvel korábbi javaslatát – azt is indítványozta, hogy a közös agrárpolitikára (KAP) elkülönített összeg egy részéből hozzanak létre egy olyan alapot, amely a fejlődő országok mezőgazdasági szektorát támogatná.

Az EU 2004-ben csatlakozott új tagállamai – köztük Magyarország – azonban éppen most jelentették be, hogy felül kívánják vizsgáltatni azt a korábbi megállapodást, mely szerint az új tagállamok gazdái kevesebb mezőgazdasági támogatást kapnak a régi tagállamokéinál. Kérdéses tehát, hogy ezen országok támogatnák-e a KAP költségvetésének ilyenfajta megkurtítását.

A csúcstalálkozó résztvevői ismételten kiálltak a bioüzemanyagokkal kapcsolatos uniós álláspont mellett, ugyanakkor úgy vélték, hogy a nem ehető növényekből készült, „második generációs” bioüzemanyagoknak nagyobb szerepet kellene szánni. A tagországok vezetői hangsúlyozták, hogy a bioüzemanyagokat környezetbarát módon kell megtermelni, és termelésük nem járulhat hozzá az élelmiszertermelésre használt földterületek csökkentéséhez.

Az unió vezetői emellett felszólították a fejlődő országokat, hogy ne vezessenek be korlátozásokat az élelmiszerexportjukra, mivel azzal hozzájárulnak a kialakult válsághelyzet súlyosbodásához.

A tanácskozáson szintén megvitatták a francia elnök, Sarkozy forgalmi adó csökkentésére vonatkozó javaslatát, ami változatlanul nem nyerte el a tagállamok többségének támogatását.

EUvonal