A Hospodárske noviny mai száma közli Ján Mikolaj (SNS) oktatásügyi miniszter nyílt levelét Időveszteség címmel. Az alábbiakban a miniszteri levél magyar nyelvű fordítását olvashatják:

A nyári szünidő elkövetkező két hónapja pihenésre csábít, és arra, hogy a nyarat feltöltődésre szánjuk. Sok pedagógus azonban nem hagyta el az iskolát, mert az iskolai művelődési programokon dolgozik. Mindezt az új oktatásügyi törvény teszi lehetővé a számukra, és amelyet szeptembertől saját iskolájuk arculatának formálása érdekében használhatnak fel.
Nem volt semmi ok a várakozásra, éppen ellenkezőleg – a további várakozás felesleges időpocsékolás lett volna. A szakmaiság, a professzionalitás és a változások megtételére való elszántság egy olyan elképzeléssé és vízióvá alakultak, melyet legjobb hitünk szerint gyermekeink érdekében szeretnénk valóssággá váltani. A tananyagba két idegen nyelv kerül bevezetésre, az első az alapiskolák harmadik, a másik nyelv pedig a hatodik osztálytól. Szeptembertől az iskolahálózat részei lesznek az óvodák is, melyek a kötelező iskolalátogatás megkezdése előtti évben ingyenes nevelést biztosítanak majd valamennyi gyermek részére. Ugyancsak az iskolahálózat részeivé válnak a konzervatóriumok, a művészeti alapiskolák és a nyelviskolák. A törvény összhangba hozza az egyes végzettségi szinteket a nemzetközi ISCED osztályozással, egyenjogúsítja az összes iskola és iskolai intézmény helyzetét, tekintet nélkül a fenntartóra, továbbá a szakiskolák helyzetét is rendezi.
Ugyanakkor a legjobb elképzelésnek sincs esélye a sikeres megvalósításra, ha a felkínált lehetőségekkel nem élnek azok, akiken a legtöbb múlik a gyakorlatba való átültetés folyamata során. Bízom pedagógusaink készségében, tehetségében és tapasztalataiban. Hiszem, hogy nem hagyják magukat eltanácsolni, hiszem, hogy megtalálják majd a megoldásokat a felmerülő kérdésekre, és abban is hiszek, hogy a változásokhoz és az ezekből eredő lépések megtételéhez lesz majd elegendő elszántságuk és energiájuk. Mert oktatásügyünk tovább szeretne lépni, összhangba szeretne kerülni a korral és nem szeretné elveszteni a kapcsolatot a változó világgal.

Ján Mikolaj oktatásügyi miniszter