Dunaszerdahelyen tegnap felrobbantották az egykori cukorgyár nagykéményét. Ezzel ténylegesen véget ért a környék legnagyobb cukorrépa-felvásárló helyének története. A cukorgyár megszűnésével közvetve többezer környékbeli ember maradt munka és kereset nélkül a régióban – a gyár megszűntével 11 ezer hektárral kevesebb területen termelnek Szlovákiában cukorrépát. Az Európai Uniótól az angol-francia cég megközelítőleg 50 millió euró körüli összeget kap az európai restrukturalizációs alapból. A gyár és környezetének rekultivációja, a gazdák és a dolgozók kártalanítása után egyes szakemberek szerint ennek az összegnek a fele megmarad a cégnek.
A dunaszerdahelyi Eastern Sugar Slovensko részvénytársaságnak (2002-ben még Juhocukor a.s.) 1993 óta a francia Saint Louis Sucre és az angol Tate and Lyle a tulajdonosai. A termékeit a 2000-es évek elején a hazai piacon forgalmazta. A csallóközi cukorgyár az ország éves cukorszükségletének egyharmadát állította elő anno.
Az Eastern Sugar részvénytársaság a Nemzeti Vagyonalapnak (Fond národného majetku) 150 millió koronát fizetett az egykori Juhocukorért. Ezután nem egész félmilliárd koronát fektetett a cégbe. 2002-2006 között a cég adózás utáni tiszta nyeresége 975 millió korona volt.
Az Eastern Sugar 2006 októberében a dunaszerdahelyin kívül egy magyarországi és három csehországi cukorgyárának bezárását is jelentette. Dél-Magyarországon, a kabai cukorgyárat is a földdel kívánta egyenlővé tenni az „európai cukorlobbi”. Ott a gazdák tiltakozni kezdtek és a 21 milliárd forintból, melyet a cég a gyár bezárásáért kapott, 30%-os részesedést követeltek. Írországban hasonló esetben a termelők 32,4%-os kompenzációhoz jutottak. A cukorgyár bezárása miatt a termelőknek juttatott uniós kárenyhítő támogatásból Kabán 300 ezer tonna kukorica feldolgozására képes új bioetanolgyárat indítottak a gazdák, melynek alapkövét 2007 áprilisában tették le. Az új üzem létesítésénél fel kívánják használni a volt cukorgyár működése során kiépült infrastruktúrát és a cukorgyár szakképzett dolgozóinak jelentős hányadát foglalkoztatni tudják. A Csallóközben senki sem emelte fel a szavát, így megszűnt a csallóközi cukor és a kompenzáció mértékéről sem hallani.
pa