Felvidéki és prágai súlypontú lapszámmal jelentkezik a Harangszó első őszi száma. A Nagyvárad-újvárosi gyülekezet tagjai a szlovákiai Rimaszécs református gyülekezetének meghívására látogattak a történelmi országrészbe.
A testvéri kapcsolatok elmélyítése mellett a felvidéki nevezetességeket is felkeresték, köztük Krasznahorka várát és a betléri Andrássy-kastélyt. Tóth Rozália presbiter útirajzát címoldalon közli a lap.

Csohány János egyháztörténész a régi iskolai törvényekről ír vezércikkében: „Az akkori törvények és a maiak, valamint alkalmazásuk között óriási a különbség. E különbség miatt volt akkor nagyobb rend. A törvények megszegőit megbüntették. Nem magyarázták nekik, hogy ugyebár mégsem kellene a törvényeket megszegni. (…) A bűnös megkapta, ami megillette.”
Immár harmadik alkalommal rendezték meg a Bihardiószeg melletti Nyúzóvölgyben azt az emlékcsatát, mellyel az 1604-1606 közti győztes Bocskai-szabadságharcra emlékeztek a jelenlévők. Az eseményről Uri Imre számol be a lap hasábjain.

Vendégoldal címen új rovattal jelentkezik a Harangszó, melyben testvéregyházunk, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hivatalos lapjában, a Kálvinista Szemlében tallóz. A felvidéki lap pedig a Harangszó cikkeiből közöl, nyári összevont számában. A Harangszó Vendégoldal rovata ezúttal a prágai református missziós gyülekezetet mutatja be.

Gondolatok egy prágai év után – Nagy Norbert csehországi élményeit összegzi a Tollvonás rovatban. Emellett Mozaik-oldalon a sarmasági ifjak pádisi kirándulásukról számolnak be.

A nyolcadik oldalt ezúttal a református rádiózás témakörének szenteli a lap. A nyár folyamán Beregszászon tartották a Kárpát-medencei református rádióstúdiók találkozóját. Veres Kovács Attila három szakemberrel beszélget a református rádiózás jelenéről.
A Harangszó Szegletkő-oldalán szokás szerint A Lélek csendje és a Hiszem és vallom rovatok olvashatók.
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület kéthetente megjelenő gyülekezeti lapja megvásárolható és megrendelhető a lelkészi hivatalokban.
on