Ursula Plassnik osztrák külügyminiszter rossz nyári viccnek nevezte Nicolas Sarkozy francia elnök javaslatát az egyes tagállamok által delegált közös biztosokról. Sarkozy elképzelése szerint az egy kultúrkörbe tartozó országok, mint például Németország és Ausztria, az Egyesült Királyság és Írország vagy a Benelux államok a jövőben egyetlen közös biztosi poszton osztoznának.

A különös javaslat – melyről a Die Welt című német napilap számolt be – azt követően látott napvilágot, hogy a Lisszaboni Szerződés megbukott az írországi népszavazáson. A jelenleg hatályos Nizzai Szerződés minden tagállamnak egy biztos delegálását engedélyezi. Ugyanakkor azt is előírja, hogy amennyiben az Európai Unió tagállamainak száma eléri a 27-et, a biztosok száma nem növekedhet tovább. Ekkor a Tanácsnak egyhangúlag döntést kell hoznia a biztosok számát illetően, és ennek a számnak mindenképpen kevesebbnek kell lennie 27-nél.

Ezt a problémát a Lisszaboni Szerződés úgy oldaná meg, hogy a biztosok számát a mindenkori tagállami létszám kétharmadára csökkentené 2013-tól, vagyis a jelenlegi taglétszám mellett ciklusonként kilenc ország maradna saját biztos nélkül. A biztosok nemzetiségét rotációs rendszer segítségével határoznák meg, ami minden tagország számára méltányos elbánást biztosítana.

Az új kétharmados rendszer nyilvánvalóan számos vitára ad majd okot, hiszen minden tagállam ragaszkodik a Bizottságban betöltött pozíciójához.

EUvonal