A Matica slovenská dunaszerdahelyi székházában 2008. augusztus 20-án, Szent István király ünnepén megalakult a Dél-Szlovákiáért Polgári Társulás, amelynek elnöke Stanislav Bajaník, a Matica titkára. Az előkészületi bizottság ülését követően szeptemberben, a szlovák alkotmány ünnepén kezdi majd meg működését a frissen megalakult szervezet a szlovák délért.

A polgári társulás a dél-szlovákiai magyarok lakta járások főbb székhelyein szeretné majd kifejteni tevékenységét Pozsonytól-Rimaszombatig. A sajtótájékoztatót vezető Bajaník elmondta, hogy a szlovák lakosságot érő diszkrimináció ellen is szeretnék felemelni hangjukat, amelyek a déli országrészekben zajlanak. Nyitottak minden társadalmi szervezet felé, amely a szlovák identitás megőrzésére törekszik és a nemzeti hagyományok ápolását tűzte ki célul. A társulás székhelye Dunaszerdahelyen lesz.
Újságírói kérdésre válaszolva, hogy miért pont augusztus 20-án tartották a társulás megalakulásának bejelentését, Bajaník elmondta, hogy ők az 1968-as események szomorú évfordulójára időzítették a sajtótájékoztatót. Szent Istvánt tiszteli, de nem őt tartja az első királynak – fűzte hozzá Bajaník. Szeptemberben részletesebb alapszabállyal és programmal jelentkeznek majd és ugyancsak sajtótájékoztatón számolnak be a bejegyzett társulás munkájáról.

A képre kattintva a tervezet jelenik meg nagyobb méretben
A társulás céljai a tervezet szerint a következők lesznek:
– Szlovák identitás megőrzésére és megtartására, a békés együttélésre és kölcsönös tapintat a vegyes lakosságú országrészeken.
– Az alábbi rendezvények támogatása: fesztiválok szervezése az ifjúság bevonásával, szabadidő tevékenység, szlovák külpolitika.
– A szlovák szellemi örökség ápolása
– Regionális értékek felderítése
– A jelentősebb történelmi eseményekről való megemlékezés, emléktáblák és mellszobrok elhelyezése

– Az államnyelv Szlovákiában az állami és önkormányzati szervek munkájában, iskolák, magánvállalkozások és a közéleti információk terjesztésében használatos nyelvgyakorlat a vegyes lakosságú területeken (adminisztráció, információ, propagáció, nyilvános rendezvények)

– A Szlovák Köztársaság Alkotmánya alapján a nemzeti és emberi jogok biztosítása nemzetközi szerződésekkel

– a szlovák állam jogi rendszerének betartása

– az EU A nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményének alkalmazása a vegyesen lakott területeken Szlovákiában

Felvidék Ma