Hamarosan tovább folytatódik az általános tisztújítás a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban. Az Egyetemes Választási Bizottság ugyanis már postázta az anyaegyházaknak a szavazólapokat, valamint az egyes tisztségek jelöltjeinek a listáját a bemutatkozó levelekkel együtt – erről adott tájékoztatást Básti Péter, a bizottság elnöke.

Az alsó szintű általános tisztújítás, ami a gyülekezetek új presbitériumainak a megválasztását illeti, már az elmúlt év végéig lezajlott. A választások a református egyház hét magyar és két szlovák egyházmegyéjének a jelölési közgyülésével folytatódott, ami magába foglalta a püspöki és főgondnoki, a két (magyar és szlovák) püspökhelyettesi és főgondnokhelyettesi, valamint az egyházmegyei tisztségekre való jelölést. Ezt követően a református egyház a Nemzeti Emlékezet Intézetét kérte fel a jelölésüket vállaló személyek átvilágítására, ugyanis törvényei értelmében nem választhatók felsőbb tisztségbe azok, akiket az egykori Állambiztonság ügynökként vagy más kategóriában tudatos munkatársként tartott nyilván. Az egyházmegyei közgyűlések által jelöltek közül senki sem szerepelt ügynökként – nyilatkozta Básti Péter, a választási bizottság elnöke, aki elmondta azt is, hogy a szavazólapokat a református egyház gyülekezetei a napokban kapják kézhez, az egyetemes egyházi tisztségre jelöltek bemutatkozó levelével együtt. A szavazásban egyébként a református gyülekezetek anyaegyházai vesznek részt. A zsinat lelkészi elnökére, ami a püspöki tisztséget jelenti, ezúttal két jelölt közül választhatnak a református gyülekezetek: Fazekas László püspökhelyettesre, komáromi lelkipásztorra vagy Somogyi Alfréd apácaszakállasi lelkipásztorra voksolhatnak. Fazekas László a jelölő szavazatok 64 százalékát, Somogyi Alfréd pedig a 25,5 százalékát szerezte meg.
Magyarajkú püspökhelyettesi tisztségre Géresi Róbert abaújszinai lelkipásztor az egyedüli jelölt. Szlovák ajkú püspökhelyettesi tisztségre a két szlovák egyházmegye gyülekezetei Ján Semjan hernádcsányi vagy Marián Hamari vajkóci lelkipásztorra adhatják le szavazatukat.
Főgondnoki tisztségre egyedül Fekete Vince kapott jelölést. A magyarajkú főgondnokhelyettesi tisztségre Porubán Ferenc, a szlovákajkú főgondnokhelyettesi tisztségre pedig Ján Marcinčákot jelölték az egyházmegyei közgyűlések.
A presbitériumok szavazatait az egyes tisztségekre legkésőbb szeptember 16-ig kell postázni.
A választási bizottság szeptember végén számolja össze a szavazatokat, majd ezt követően haladéktalanul nyilvánosságra hozza a választások eredményét. Amennyiben a választások törvényesen zajlanak le, a megválasztott tisztségviselők 2009. január elsején foglalják el hivatalukat. – tájékoztatott Básti Péter, a választási bizottság elnöke.

Felvidék Ma, sk