A kormánypártok a felesleges állami vagyont amolyan holland típusú árverésen érvényesítenék, amely a könyvelési ár 30 százalékáig tenne engedményt, s ha így sem akadna rá vevő, vihetné az épületet, az erdőt, a földet az önkormányzat.

Katonai, határőrizeti létesítményekről van szó, a hozzájuk tartozó telkekkel, utakkal, erdőkkel együtt – Szlovákia schengeni övezetbe tartozó határai mentén. És bár a városok és falvak tiltakoztak, hogy először nem nekik ajánlják fel a szabaddá vált ingatlant, a kormány mai ülésén a képviselői előterjesztést támogatta.

Remény az úrbéri közösségeknek
Volt még egy érdekes tulajdonjogi kérdés a tanácskozás napirendjén. A trencsénpüspöki úrbéri közösség pert nyert Szlovákiával szemben az európai emberjogi bíróságon. Földjeit ugyanis elbirtoklás címén a kertművelők kapták meg a Szlovákiában hatályos 64/1997-es törvény alapján. De mivel a strasbourgi testület az alapjogok megsértését rótta fel az ügyben, méghozzá a jogrendben létező hiba alapján, a kormány elé került az ügy. Az ítélet ugyanis figyelmezteti Szlovákiát: a hasonló kérdésekben a termőföld valós piaci árából induljon ki, a tulajdon átruházásakor pedig tartsa tiszteletben, hogy kárpótlásként a hatályos piaci árat kell kifizetnie az eredeti jogosult személynek. A kormány október 15-éig adott időt a földművelésügyi miniszternek, hogy megoldást dolgozzon ki a kert-telepekkel kapcsolatos jogi problémák rendezésére.

Összevonhatják a katonai és civil bíróságokat
Štefan Harabín igazságügyi miniszter a kormány elé terjesztette a katonai bíróságok megszüntetéséről szóló javaslatának indokait. Főszerepet kapott benne, hogy ezek a bíróságok kevésbé leterheltek, ugyanakkor jól képzett szakembereket foglalkoztatnak. Ha összevonnák őket a civil bíróságokkal, Harabin szerint felgyorsulhatna Szlovákiában a peres ügyek intézése. A ma megvitatott anyag komplex áttekintést nyújt a bíróságok helyzetéről. Harabin javaslatát a kormány kisebb észrevételekkel elfogadta.

Megújul a középfokú szakoktatás
Döntött a kormány a nyitranováki szénbánya új tárnafeltárásának támogatásáról, az egészségbiztosítókkal szembeni tartozások behajtásának felgyorsításáról, valamint a középfokú szakoktatási koncepció sorsáról is. Ján MIkolaj javaslata lehetővé teszi, hogy a szakoktatás finanszírozásába bekapcsolódjanak a nagy cégek, költségeiket pedig a nyereségükből leírhassák. A korszerű, piac-orientált képzési rendszert az államkassza uniós forrásokból is támogatná.

Kisebb lesz az idei hiány
A féléves makrogazdasági elemzés szerint 2 milliárddal kisebb lesz az idei költségvetési hiány a tervezettnél, ez 1 tized százalékos csökkenést jelent. A pénzügyi tárca szerint a második nyugdíjpillérből kilépőknek köszönhető a javulás.

… a közhangulat mégis romlik
Romlott a lakosság várakozása saját anyagi helyzetének megítélésében a statisztikai hivatal júliusi felmérése szerint. Borúlátóban ítéli meg a többség családi nagyberuházásokra vonatkozó kilátásait, de az ország gazdasági növekedését és a foglalkoztatás alakulását is. Negyed évvel korábban a várakozás még kedvezőbb volt, jelenleg csak a családi megtakarítások terén mutattak ki javulást. A fogyasztói közhangulat áprilishoz képest 2,4 tized százalékkal romlott, éves szinten pedig több mint 11 százalékponttal, elsősorban a magasabb infláció játszott szerepet ebben. Az Európai Unióban – 26 adatszolgáltató állam közül – a fogyasztói bizalom tekintetében Szlovákia a 10. helyen áll. A bizalmi indexe mínusz 11, az uniós átlagot jelentő mínusz 20-szal szemben, tehát a növekvő pesszimizmus ellenére még mindig a jobbak közé tartozunk.

Pátria, ngyr