Testvér-települési találkozót tartottak, 2008. augusztus 22-24-e között, ” Abaúj-Abaújban Fesztivál” címmel, a rendezvény alcímként, a Hagyományőrző szlovák-magyar testvér-települési találkozó nevet viselte. A cím arra utal, hogy a szervezők szeretnék, a Partnerség égisze alatt folytatni a találkozókat, és hagyományt teremteni belőle, végig kísérve minden Partnerségi településen a találkozó megrendezését, minden évben más helyszínen. A Fesztivál szó utal, a különböző érdekes, változatos fellépőkre.

Az első napon, a szakmai konferenciák zajlottak Boldogkő várának lovagtermében . A rendezvény, a Partnerségi települések bemutatkozásával kezdődött. Szabóné Kémeri Klára a Partnerség munkaszervezetének a VITEA Alapítványnak a menager igazgatója ismertette a Partnerség munkáját és e nagyon rövid idő alatt elért eredményeinek bemutatását, továbbá a közhasznú Alapítvány mintegy 10 éves munkásságát és a Partnerség jövőbeni terveit.
Ezt követően Dr. Lénárt Levente a Miskolci Egyetem tanszékvezetője, uniós szakértő előadása hengzott el.
A Nógrád Megyei Közgyűlés elnöke Becsó Zsolt úr, ismertette a hasonló adottságokkal rendelkező térségének lehetőségeit és a határon átnyúló együttműködésüket.
Ezek után Dr. Ódor Ferenc a B.A.Z. Megyei Közgyűlés Elnöke következett, aki előadásában a lehetőségeink kiaknázására buzdította a Partnerség tagjait.
Bemutatásra került, a két megye Kassa és Borsod Megye Önkormányzatai között lévő igen jó együttműködés is.
Majd az unió történelmének, valószínű egyedüli eseménye történt meg, hogy egyszerre 16 új testvér-település írta alá és 2 település megerősítette a már korábban megkötött Megállapodásukat. Az ünnepélyes keretek között aláírt Megállapodások után, Varga Ferenc úr a Borsod Megyei Önkormányzat külügyi referense kapott szót, aki a települések igen fontos kapcsolatairól beszélt, a nem sokára megjelenő szlovák – magyar határon átnyúló pályázatokon keresztül és az azokban megfogalmazott fejlesztési célok kiaknázására hívta fel a figyelmet.
Az előadások után, filmvetítés következett, ahol bemutatásra került Hejce, Regéc és Debrőd településekről készült filmek.
E nagyon tartalmas nap befejezéséül este került sor az István a király rock opera bemutatására.

Másnap reggel megkezdődött a főzőverseny és a sport események.
A vár lovagtermében, egész nap folyamatosan n folyt az előző napon bemutatott 3 film vetítése, amelynek megtekintésével az iskolások a vetélkedőre is fel tudtak készülni.
A délután folyamán volt a, a bor és pálinka mustra, ahol a versenyben igen finom nedűket kóstolgathattak a neves zsűri
A zárónapon vasárnap, istentisztelettel indult a program, a helyi katolikus templomban, mely színültig megtelt, majd közös ebédre került sor. .
A rendezvény végén a projekt gesztorának vezetője Zavodni Ferenc polgármester összegezte a 3 napot, és eredményesnek ítélte meg, a találkozó megrendezését, mellyel még több ismeretségre tehettek szert a településekről érkező polgárok és a Partnerség. .
Összegezve, mindenki megelégedésére szolgált a 3 napos testvér-települési találkozó és kérték, hogy a hagyományokat ápolva rendezzük meg jövőre is.

A Partnerség mottói:
„ Aki a múltját nem ismeri,
Az a jelenét nem becsüli,
És a jövőjét nem építheti ! ”

„ Összejönni: KEZDÉS.
Együtt maradni: HALADÁS.
Együtt is dolgozni: SIKER ! “

Partner települések:
Szlovákiából: Komaróc (Komárovce), Alsólánc (Nizny Lánec), Debrőd (Debrad), Szeszta (Cestice), Nagyida (Velká Ida), Reste (Resica), Buzita (Buzica), Perény (Perín), Hím (Chym)
Magyarországról:
Arka, Boldogkőváralja, Boldogkőújfalú, Fony, Hejce, Hernádcéce, Korlát, Mogyoróska, Regéc

SZAKC-Kassa