Csáky Pál MKP-elnök már a sajtótörvény elfogadását követően jelezte a Magyar Koalíció Pártja (MKP) arra vonatkozó szándékát, hogy a sajtótörvény vitás rendelkezései miatt az alkotmánybírósághoz fordul.
Mivel ezt a törvényi előírások szerint legkevesebb harminc parlamenti képviselő kezdeményezheti, ennek megvalósítása csak ellenzéki pártok összefogásával vált lehetővé.
Az SDKÚ és az MKP közös kezdeményezése nyomán, a szükséges számú képviselői aláírással az alkotmánybíróság elé kerülhet a beadvány, amelyet egy a sajtójoggal foglalkozó jogász, Jozef Vozár, a Szlovák Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézetének igazgatóhelyettese készített elő. A beadvány a törvény négy szakaszának alkotmányossági vizsgálatát kezdeményezi. (a hírforrás védelmét szabályozó 4 §. 1-4 bekezdése, a helyreigazítás feltételeit szabályozó 7 §. 1.bekezdése, a helyreigazítási jog és válaszadási jog kapcsolatát szabályozó 8. § 1. bekezdésének második mondata és a megjelentetés elmulasztásáért kiszabott pénzbeli elégtételt szabályozó 10 §. 4. bekezdése)
Ezzel az MKP teljesítette ígéretét, hogy a sajtószabadság korlátozására vonatkozó belföldi és nemzetközi alkotmányossági aggályok megvizsgálására az arra hivatott alkotmánybíróság előtt lehetőséget teremt.
on