A Gömöri Egyházmegye hetedik alkalommal rendezte meg kórustalálkozóját, amelyre az idén a rimaszécsi református templomban került sor. A találkozón 13 kórus (150 kórustag) és mintegy 300 vendég, köztük az egyházmegye lelkészei vettek részt.
A vendégeket Orémus Ilona helyi lelkipásztor és Nagy Róbert Ákos köszöntötte, igét szolgáltatott  Dr. Erdélyi Géza püspök. A fellépő kórusok (Zádorháza-Rimaszécsi Női Énekkar, Feledi Tanítók Kórusa, Harmaci Női Énekkar, Simonyi Bárka Ökumenikus Énekkar, Gömörhorkai Női Énekkar, Tornaljai Gyülekezeti Kórus, Hanvai Női Énekkar, Kövecsesi Vegyes Kórus, Rimaszombati Kvartett, Nagybalogi Szivárvány Kórus, Szkárosi Női Énekkar, Rimaszécsi Tanítók Kórusa) mellett fellépésével Izsóf Lilla művésznő színesítette a műsort. A legnehezebb körülmények között működő kórusok részére vállalkozói adományokat gyűjtöttek, amit az idén a harmaciak és a szkárosiak vehettek át Bán Zoltán gondnoktól. A rendezvény jövőre Rimaszombatban kerül megrendezésre.

jdj, Gömöri Hírlap