(Tudósítás 32 fotóból álló képgalériával!)
A komáromi református templomban megtartották a Felvidéki Kitelepítettek és Deportáltak VII. Országos Találkozóját, melyen Lezsák Sándor magyar országgyűlési képviselő bejelentette, hogy Esterházy Vándoregyetemet hoznak létre.
(Az alábbi képek mind kattintással tovább nagyíthatók)

Az ünnepség a Szózat hangjaival kezdődött, majd a főszervező Kecskés László Társaság nevében Tóth Bertalanné köszöntötte a jelenlévőket.

Écsi Gyöngyi éneke varázsolta bensőségessé a templomi összejövetelt.

Jókai Anna írónő a nagy számú gyülekezet láttán megjegyezte, hogy az egyik szeme sír, a másik pedig nevet. Szomorú, ha a hatvan évvel ezelőtt történtekre tekint vissza, de ugyanakkor örül is, mert az, hogy ilyen sokan összejöttek, okot ad az optimizmusra, miszerint az egykori megpróbáltatások nem merülnek feledésbe. “Tudjuk, Isten malmai lassan, de biztosan őrölnek. De nem lehetne kicsit gyorsabban?” – tette fel a kérdést.

A szónoklatokat rendszeresen egyházi énekek követték.

Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés képviselője bejelentette, hogy a felvidéki mártír emlékére Esterházy Vándoregyetemet alapítanak, mely keretében évente néhány napon át Esterházy János hagyatékának szellemében találkoznak egymással a fiatalok. Lezsák reményei szerint talán ez is egy lépés az út felé, hogy a beneši dekrétumok a történelem szemétdombjára kerüljenek.

Erdélyi Géza, felvidéki református püspök szerint még csak erkölcsi joguk sem volt a magyarok meghurcoltatására azoknak, akik azt 60 évvel ezelőtt tették. De a püspök a mára is figyelmeztetett: “Már rég túl kéne lennünk a bocsánatkérésen és a megbocsátáson is. Legújabb tapasztalatunk szerint azonban az, hogy demokratikus eszközökkel is lehet fojtogatni. És ezt most is tapasztaljuk például diszkrimináció, nyelvcsorbítás formájában – akár törvényekkel alátámasztva is.”

Vető Iván, magyarországi evangélikus püspök-helyettes beszédében a hit erejére hívta fel a figyelmet. “Nem erővel, hanem hittel kell győzedelmeskednünk” – mondta.

Dráfi Mátyás színművész irodalmi összeállításában Batta György gondolatait tolmácsolta. Örömét fejezte ki, hogy Esterházy megjelent a kultúrában, a költészetben, a regényekben, és lehet, hogy egyszer majd filmen is megjelenik.

Duray Miklós, a Magyar Koalíció Pártja stratégiai alelnöke a “Sem gyűlölettel, sem erőszakkal” című emlékkötet bemutatójához fűzött néhány gondolatot. “Nagy megtiszteltetés számomra, hogy felkértek egy Esterházy Jánosról szóló kötet előszavának megírására. A könyvek arra is figyelmeztetnek bennünket, hogy mi az, aminek nem szabad még egyszer megtörténnie, és mi az, amit követni kell. Az Esterházy-kötet pont ezt a nyomvonalat követi. Kérem, fogadják szeretettel” – mondta Duray.

Majd az emlékkötet szerzőjének, Molnár Imrének a felszólalása következett.

Ezt követte az ifjúsági pályázat eredményhirdetése. 12-en ragadtak tollat, hogy megírják a 2. világháborút követő magyarellenes cselekményekkel kapcsolatos ismérveiket és gondolataikat.
(A nyertes pályázatok olvashatók lesznek a Kecskés László Társaság – www.klt.hu – internetes honlapján).

Farkasd polgármestere néhány korabeli, farkasdi történettel elevenítette fel az kitelepítések borzalmait.

Farkasd község gyermekkórusa műsora is emlékezetessé tette a találkozót.

Nagy János szobrászművész bemutatta Esterházy János szobortervét, amely mint a “felvidéki magyarok Krisztusa” ábrázolja a mártír grófot.

Duray Miklós, Vető István és Koncsol László a megkoszorúzott kopjafánál

A rendezvény a kitelepítettek emlékére készült kopjafa megkoszorúzásával és a Himnusz eléneklésével fejeződött be.

További képek:

Minden generáció képviseltette magát

Szarka László történész (jobbról a harmadik) a gyülekezetben

Écsi Gyöngyi, Jókai Anna és Dráfi Mátyás

Batta György író és Bastrnák Tibor komáromi polgármester (első sor – középen)

Batta György dedikál

Duray Miklós gratulál a sikeres pályázó fiataloknak

Halzl József, a Rákóczi Szövetség “külön-ajándékát” is átnyújtotta nekik

A kopjafa koszorúzása

Koncsol László és Duray Miklós koszorúz

A megkoszorúzott kopjafa

(Kép és szöveg: Felvidék Ma, ON)