Bevándorlási és menekültügyi megállapodást írtak alá az uniós tagállamok bevándorlásért felelős miniszterei. Ebben az is szerepel, hogy az amerikai zöldkártya mintájára kékkártyával, munkavállalási lehetőséget kapnának unión kívüli állampolgárok, ha szakmájukból hiány van Európában.

Európa vészesen öregszik, folyamatosan csökken a munkaképes népesség aránya. Hosszú távon a demográfiai szakértők szerint a bevándorlók jelenthetik a megoldást, akik viszont rövidtávon inkább problémákat okoznak. Az unió régóta keresi e dilemma kulcsát, és a most elfogadott bevándorlási és menekültügyi paktum fontos állomás lehet e folyamatban – mondta a soros elnökség nevében a francia bevándorlási miniszter.

– Európa nem zárkózhat be ostromlott várként, de nem lehet átjáró ház sem, amely laza törvényeivel illegális bevándorlásra ösztönöz – mondta a tanácskozást lezáró sajtóértekezleten a francia tárcavezető.

A tagországok mostantól szigorúbban és egységesebben lépnek majd fel az illegális bevándorlás ellen, és nem riadnak meg a kiutasítástól sem. Elvi egyetértés van arról is, hogy egyik tagállam sem ad tömegesen tartózkodási engedélyt az illegálisoknak, hanem csakis egyedi elbírálás alapján. a tényleges alkalmazás persze a tagállamok között múlik, melyek között több mint árnyalatnyiak a nézeteltérések. Ugyancsak elvi szintű a megállapodás az úgynevezett uniós kék kártyáról. Ez lesz a szakképzett bevándorlóknak gyorsan kiadható munkavállalási és letelepedési engedély, az amerikai zöld kártya mintájára. De ez ügyben még nincs végleges döntés. Csehország például e rendszert csak azután alkalmazná, ha már az új tagállamok állampolgárai is szabadon vállalhatnak munkát bármelyik régi tagállamban. Magyarország is csak akkor támogatja a kék kártyát, ha tényleg hiány van az unión belül a szakképzett munkaerőből is.

Keleti Miklós, Brüsszel, MR