A győrújbaráti Takács Miklós igazgató visszamondta az iskola Comenius-programját, így annak hozadékától a partneriskolák (erdélyi és felvidéki) is elestek.
Győrújbaráton kenik az ügyet, mellébeszélnek, ahelyett, hogy felelősségre vonnák az igazgatót. A szlovákiai és az erdélyi magyar iskola elvesztett 50 ezer eurót.. A Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc ÁMK 2008 februárjában, közösen a szlovákiai Fél község magyar alapiskolájával és egy erdélyi alapiskolával együtt, pályázatot nyújtott be a Comenius Iskolai Együttműködések programba. A két alapfeltételnek maradéktalanul eleget tettek: három EU-tagországban működő iskola dolgozott ki közös programot kiváló minőségben. Ez utóbbira legjobb bizonyíték a szakértői értékelés: „A projekt címét meg tudták tölteni tartalommal, ezáltal minden résztvevő iskola megtalálja a neki való feladatokat, minden csoportnak megvan a maga részterülete. A célok konkrétak, meghatározottak. Arányosan oszlik el a munka a két év során, ami tanulói gyűjtőmunkára, aktivitásra épül, csoportmunkában és önkéntes alapon, saját témaválasztással. A program nagyon jól megtervezett és felépített, a célok és a feladatok jól kidolgozottak. …Összességében nagyon jó munka.”

Ilyen értékelés után nem meglepő, hogy a projekt pozitív elbírálásban részesült, a szlovákiai és az erdélyi alapiskolák egyenként 25 ezer euró, a győrújbaráti iskola 18 ezer euró támogatást kapott.

Mindenki boldog volt június végéig, amikor új igazgató, bizonyos Takács Miklós került a győrújbaráti iskola élére, akinek egyik első tette az volt az igazgatói poszton, hogy a partnereivel való egyeztetés nélkül visszamondta a programot. Ezzel nemcsak a győrújbaráti, de a féli és az erdélyi iskola is elesett a már megítélt támogatástól, magyarán: “takácsmiklós” a két kisebbségi magyar iskola zsebéből is kidobott 50 ezer eurót.

Győrújbaráton kenik az ügyet, mellébeszélnek, ahelyett, hogy felelősségre vonnák az inkompetens igazgatót. A szlovákiai és az erdélyi magyar iskola pedig gyászol. A felelőtlen Takács Miklós tovább ül a székében – mi pedig arra gondolunk, nem elég nekünk, kisebbségben élő magyaroknak, ha más nemzetek őrültjei rúgnak belénk? A sajátjainknak sincs jobb dolguk?

A.D.