A Nemzeti Fórum III. Országos Gyűlése – Lezsák Sándor: A Nemzeti Fórumnak egyik célkitűzése a politikai ökumené, a minél szélesebb és a nemzet jövőjét szolgáló kapcsolatrendszer szervezése, megerősítése. Van, minden megyében szervezetünk. Jelen vagyunk a parlamentben és az önkormányzatokban. Nincs olyan tervünk, elképzelésünk, hogy az egyesületünket párttá szervezzük.

A Nemzeti Fórum III. Országos Gyűlése 2008. szeptember 5-én a húsz évvel ezelőtti eseményekre és az azóta elhunyt társakra való megemlékezéssel kezdődött. Lezsák Sándor köszöntő szavai utána a „három tenor” Glatz Ferenc, Vizi E. Szilveszter és Pálinkás József akadémiai elnök előadása következett.

– E három tenor közmegbecsülésnek örvend, s ha érzékeltetjük, hogy ennek az új többségnek kapcsolata van ezzel a három sikeres kutatói múlttal és tudománypolitikai lehetőséggel rendelkező személyiséggel, akkor van tudományos megalapozottsága és kapcsolatrendszere a szövetségnek is. A Nemzeti Fórumnak egyik célkitűzése a politikai ökumené, a minél szélesebb és a nemzet jövőjét szolgáló kapcsolatrendszer szervezése, megerősítése. Ez a nemzeti minimum, ami, ha úgy tetszik, a tudomány területén Glatztól Vizi E. Szilveszteren át Pálinkásig terjed – fogalmazott Lezsák Sándor a Nemzeti Fórum elnöke.

Glatz Ferenc, az MTA volt elnöke a tudomány és a politika rendszerváltás utáni kapcsolatáról beszélt. Elemezve a jelenlegi helyzetet kiemelte: a Kárpát-medencében élő magyarságnak közös kultúrpolitikára van szüksége.

Vizi E. Szilveszter akadémikus beszédében kitért arra, hogy az MTA-nak meg kell szólalni, ha nem tetszik valami, mert csak úgy maradhat hiteles, ha felemi hangját, ahogy tette ezt az egészségügyi reform esetében, ami nem reform, hanem káosz. Kulcskérdésnek nevezte a prevenció teljes hiányát, és az egyre nagyobb orvoshiányt.

Pálinkás József, az MTA elnöke előadásában elmondta:

– Az Akadémiától aktív közéletiséget, a kutatásban nemzetközi színvonalat kérek, hiszen az Akadémiának a nemzeti stratégiai kérdésekben megoldási javaslatot kell adnia, akkor is, amikor nem kérik!.

Lezsák Sándor, a Nemzeti Fórum elnöke beszédében kifejtette:

– Nekünk most az a felelősségünk és feladatunk, hogy ennek az új többségnek, ennek a szövetségnek az asztalára ajánlásokat tegyünk le!

Ennek érdekében az előadásokat szekcióülések követték, mely az Országos Gyűlés másnapján is folytatódtak, 19 témakörben: „A család biztonsága, egészsége; Hungarikumok; Klebelsberg; Környezeti nevelés; Magyarok a nagyvilágban; Megújuló energiaforrások; Nemzeti érdek képviselete az Unióban; Sport, testnevelés, egészséges élet; Szellemi honvédelem; Autonómia, kettős állampolgárság; Biztonságpolitika; Homokhátság; Duna-Tisza közi csatorna; Ivóvíz, gyógyvíz; Kistelepülés, kisiskola; Nemzetgazdaság; Ópusztaszer; Szövetségben a Parlamentben, az önkormányzatban; Tanyavilág.”

A Nemzeti Fórum Egyesület III. Országos Gyűlésének második napján Széles Gábor gazdaságpolitikai előadása után, Csatári Bálint egyetemi professzor vidékfejlesztő elképzeléseit hangzottak el. Bábel Balázs kalocsai érsek kiemelte, hogy az erkölcsi megújulás alapja a keresztény szellemiségű nevelés.

– Másfél évvel ezelőtt tagzárlatot rendeltem el, vagyis nem veszünk fel új tagot. A Nemzeti Fórumnak – amit az MDF-ből jogtalanul kizárt képviselők hoztak létre – az egyik feladata, hogy az továbbra is foglalkoztassa az MDF-nek azt a szellemi környezetét, amelynek tagjai valamilyen ok miatt nem akartak sem a Fideszhez, sem a KDNP-hez közvetlenül csatlakozni. Nem kell egyesületi tagság ahhoz, hogy valaki megszervezze a Nemzeti Fórum helyi vagy térségi klubját. Azért pedig, hogy a Nemzeti Fórum valakit erősítsen és például önkormányzati vagy parlamenti képviselőnek javasoljon, erősen meg kell dolgozni, azt közéleti munkával kell kiérdemelni. Több mint ezer tagunk van, minden megyében szervezetünk. Jelen vagyunk a parlamentben és az önkormányzatokban. Nincs olyan tervünk, elképzelésünk, hogy az egyesületünket párttá szervezzük. A Nemzeti Fórum a szövetség részeként a jövőben is értelmiségi szervezőerőként működik – fogalmazott Lezsák Sándor, aki a Nemzeti Fórum III. Országos Gyűlését nem zárta le, hiszen a munkacsoportokkal közösen az elmúlt esztendő történéseit valamint a hétvégi országos gyűlést összegezve, várhatóan októberben rendezi meg a Nemzeti Fórum III. Országos Gyűlés harmadik, egyben befejező napját Budapesten, melyre a szövetséges pártok vezetői is meghívást kapnak.