Tiltakozik a Magyar Koalíció Pártja. Provokációnak, alkotmányellenesnek, a kisebbségi status quo durva megsértésének tartja, hogy az új negyedikes honismereti tankönyvekben a földrajzi nevek csak szlovákul szerepelnek.

Legnagyobb alföldünk a Dunaj folyó mellett fekszik. A neve – Podunajská nížina. Szlovákiában sok víztározó van. A legnagyobb az Oravská priehrada, a Liptovská mara, a Zemplinská šírava, valamint a Vodné dielo Gabčikovo a Dunaj folyón. – Ez csak két mondat, pontosabban idézet a negyedikesek honismereti tankönyvéből, amelyet a héten kaptak meg a magyar alapiskolák. A Magyar Koalíció Pártja a tankönyvet provokációnak tartja.
Szigeti Lászlót, a párt oktatásügyi alelnöke ezzel kapcsolatban a Pátria Rádió Napi Krónikájának nyilatkozva elmondta: „Ez a tankönyv, ami a múlt héten jelent meg, egyértelműen provokációnak tekinthető. Ugyanis a kormány elnöke és alelnöke két évvel ezelőtt a status quo-t, tehát az eddig megszerzett jogaink megtartását ígérte”.
A tankönyv azonban, amellett hogy sérti a kisebbségi jogállást, alkotmánysértő is. „Ez a tankönyv nagyon sok mindent sért. Elsősorban sérti a negyedikes magyar tanulókat, ugyanis egy magyartalanul megírt tankönyvből kell tanulniuk, másodsorban ingorálja a magyar nyelv szabályait, harmadszor pedig sérti azokat az ígéreteket, amiket a miniszterelnök és a helyettese tettek, vagyis hogy a nemzetiségi jogaink sértetlenek maradnak. Úgy gondolom, hogy a művelődéshez való jogunk az alkotmányban meg van fogalmazva. Sérti azt a rendelkezést, amelyet az idén május 14-én az oktatásügyi miniszter küldött el a tankönyvkiadókhoz, miszerint a nemzetiségi iskolák számára kiadott tankönyvben a földrajzi neveket először szlovákul, majd azt követően a nemzetiség nyelvén fel kell tüntetni. Itt azonban megjegyezném, hogy ez az elv is elfogadhatatlan számunkra. Ragaszkodunk ahhoz az írásmódhoz, amelyet az előző nyolc évben használtunk: a földrajzi neveket a tanuló a saját anyanyelvén sajátítsa el. Az írásmódnál még el tudjuk képzelni azt, hogy kötő- vagy zárójelesen fel legyen tüntetve államnyelven is.

Az MKP szerint tehát az Orbis Pictus által kiadott tankönyvet azonnal ki kell vonni a forgalomból, és olyan könyveket kell nyomtatni, hogy azok megfeleljenek a törvényeknek és a kisebbségi elvárásoknak is.
Szigeti elmondta, hogy elgondolkodtató az is, hogy a miniszter utasítását a tankönyvkiadók nem vették figyelembe és ignorálták azt. „Ez viszont arra utal, hogy a minisztériumban a tankönyvkiadás területén rendetlenség, fejetlenség uralkodik és mindenki úgy adja ki a tankönyveket, ahogyan akarja. Ezen Mindenképpen változtatni kellene. A felelős személy pedig nem más, mint az oktatási miniszter” – nyilatkozta Szigeti.
Ján Mikolaj úgy véli, semmi törvénysértő nem történt. Az államnyelvről szóló törvény előírja hogy a földrajzi neveket szlovákul kell használni, a tankönyvkiadók pedig mindössze lehetőséget kaptak, hogy zárójelben feltünthethetik a magyar megnevezést is. Tehát a tárcavezető nem hajlandó visszavonni a tankönyveket. Az MKP azonban erről még tárgyalni szeretne, – eredmény híján azonban Szigeti László a tiltakozó megmozdulást sem zárja ki.
„Szeretnénk még tárgyalni a miniszterrel, hogy jobb belátásra bírjuk, illetve felkeressük a nemzeti kisebbségekért felelős kormányalelnököt, Dušan Čaplovičot. Azonban, ha nem járunk sikerrel és eredménytelenek lesznek a tárgyalásaink, akkor a nemzetközi fórumokhoz szeretnénk fordulni, mert úgy véljük, hogy kötelességünk a nemzetközi közvéleményt is tájékoztatni arról, hogy mi történik Szlovákiában az itt élő kisebbségekkel. Nagyon valószínű az is, hogy ismét összehívjuk a központi koordinációs tanácsot. Eddig szüneteltettük ennek a testületnek a tanácskozásait. Meg kell vitatnunk, hogy lép-e a magyar nemzeti közösség és megpróbálja-e a polgári engedetlenség eszközeivel kiharcolni eddig megszerzett jogait” – mondta Szigeti László, az MKP oktatásügyi alelnöke.

Ján Mikolaj oktatásügyi miniszter szerint a honismereti tankönyv nem jelent semmilyen problémát. “Kitartunk a törvények betartása mellett, s abban világosan meg van fogalmazva, hogy a földrajzi neveket eredeti elnevezésükben kell feltüntetni, tehát államnyelven kell azokat írni, és ez érvényes a tankönyvekre is. A kiadóknak lehetőséget adtunk arra, hogy a szlovák megnevezés után zárójelben tüntetessék fel magyar nyelven is annak megfelelőjét. A tankönyvkiadóknak megadtuk tehát ezt a lehetőséget, de hogy éltek-e ezzel vagy sem, az már rajtuk múlott” – nyilatkozta Szigeti felháborodására Ján Mikolaj tárcavezető.

Felvidék Ma, Pátria, m, sk