Az október hatodikai komáromi nemzeti gyásznap ezúttal három helyszínen zajlott, s az eddigiek sorában az egyik legméltóbb volt. Az ünnepi esemény, melyen nemcsak az aradi vértanúkra, hanem a komáromi vár hős védőire is emlékeztek, több száz főnyi résztvevőt vonzott a Klapka térre, az angol parki emlékoszlophoz és a Tiszti pavilon dísztermébe – itt teltház várta a Jókairól írt drámai víziót.
A Klapka téren Csorba László, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének igazgatóhelyettese szólt a hallgatósághoz – közreműködött a Stubendek László és Stubendek István vezette Concordia vegyes kar. Az aradi hősök emlékoszlopánál Ölvecky András mondott verset és a Klapka György Dalkör énekelt, közreműködött Svec Ilona. Mindkét helyszínen koszorúkat helyeztek el a városi szervezetek és egyének, köztük Bastrnák Tibor polgármester és Komárom más vezetői. Az idei nemzeti gyásznap Pruzsinszky Sándor budapesti író Jókai-díjas pályaművének ősbemutatóját is hozta:
A Marcibányi-ház c. egyfelvonásos színművet a Jókai egyesület felkérésére a Teátrum Színházi Társulás mutatta be. A közönséget Keszegh Margit, a Jókai Egyesület elnöke köszöntötte; az ősbemutatón megjelent a szerző, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány elnöke, Nick Ferenc és Szénássy Zoltán író, tanár, a Jókai Egyesület tiszteletbeli elnöke. A darab nagy közönségsikert aratott; a Teátrum Színházi Társulás játékosait jutalmazó tapsban az is kifejezésre jutott, hogy a Dráfi Mátyás vezette társulás átérezte: e történelmi múltú városban, ahol az Aradon kivégzett Török Ignác egy ideig városparancsnok volt – nagyon fontos a múlt hagyományainak életben tartása. Az ősbemutatót Dráfi Mátyás rendezte, s egyúttal szerepelt is Jóba Istvánnal, Takáts Emőddel, Jónás Csabával, Illés Gabriellával és másokkal együtt.
A teátrum felkérésre bemutatja a darabot más településeken is.

Batta