A fenti címmel jelent meg felhívás Dunaszerdahelyen, amelynek célja, hogy az eddig nem látott és publikált fényképek, képeslapok és egyéb tárgyi emlékek előkerüljenek a fiókok rejtekéből, amelyekből később a város történelmét gazdagító kiadványt szeretnének kiadni a szerkesztők.

Kedves polgárok!
Tisztelt Hölgyem/Uram!

Engedje meg, hogy Dunaszerdahely város történetével kapcsolatban megkeressem és segítségét kérjem! Városunk gazdag múlttal rendelkezik, de sajnos a kommunizmus évtizedeiben nem fordítottak kellő figyelmet Dunaszerdahely történetének fényképes archiválására, valamint a világháború idejéből származó tárgyi emlékeket igyekeztek eltüntetni és kitörölni az emberek
gondolataiból.
Mivel a különböző ideológiák városunkat is elérték és nyomot hagytak rajta, ezért fontosnak érzem, hogy dokumentációs jelleggel összegyűjtsem azokat a fényképeket, képeslapokat, nyomtatványokat és más tárgyi emlékeket, amelyek szorosan kötődnek Dunaszerdahelyhez. Munkámhoz elengedhetetlen, hogy Ön, kedves városlakó segítsen! Ezért tisztelettel megkérem, hogy amennyiben birtokában van olyan fényképnek, képeslapnak vagy más tárgyi emléknek, amely hozzákapcsolódik városunkhoz vagy a Csallóköz
történelméhez, arról értesítsen engem a felhívás alján található elérhetőségeim bármelyikén.
Örömmel venném, ha olyan, akár családi fényképeket is rendelkezésemre bocsátanának, amelyeken olyan épületek láthatóak, amelyek ma már nem léteznek. Különösen az I. és II. világháború és azt követő évek időszakának történelme foghíjas. Megköszönném azt is, ha tanácsaikkal segítenének, hogy kihez fordulhatok a város történelme kapcsán.
A fényképekről másolatot készítek, így azokat visszajuttatom a tulajdonosnak. Ugyancsak fekete foltja városunk történelmének, hogy az 1939-ben állított országzászlóról nem található jó minőségű fénykép, ami a Fő utcán állt a Főszolgabíróság és a régi temető között. A mai Bonbon szálló helyén található egykori temetőkápolnáról sem rendelkezünk képpel, valamint a templom tér és számos utca fényképe is hiányzik.
Remélem, hogy az Önök segítségével hozzájárulhatok városunk múltjának feltérképezéséhez, hogy fiatal nemzedékünk még jobban megismerhesse gazdag történelmünket.

Köszönettel:
Karaffa Attila
e-mail: karaffa@felvidek.ma

Felvidék Ma