Közhelynek tűnik ugyan, de nagyon igaz, hogy a pontos és friss információ a legfontosabb és legértékesebb dolog rohanó világunkban. Különösen igaz ez egy összefogó, több síkon mozgó, több ágazatot átfogó fejlesztésre, amilyet a Miniszterelnöki Hivatal Kisebbség- és Nemzetpolitikáért felelős Szakállamtitkárságán alapoztak meg. 

 

A www.regions.hu – régiós interaktív térinformatikai rendszerről van szó, amelyben a bonyolultnak tűnő név alapvetően az átlagember számára is érthető információ-tömeget takar, és mely a szakemberek számára mutatja majd meg igazi hasznosságát. A rendszer, amelyet 2008. áprilisában indítottak útjára, ugyan még kidolgozás és feltöltés alatt áll, de folyamatosan egyre több – demográfiai, gazdasági, kultúrára vonatkozó adat található majd rajta. Az elképzelések szerint a Kárpát-medence magyar lakosság által lakott részének valódi tükörképe kíván lenni, hogy az abban található adatmennyiség gazdasági, turisztikai szempontból vonzóbbá tegye az adott vidéket, áttekinthetőbbé tegye a kialakult helyzetet, hogy azok akár különböző kutatások kiindulási adatai lehessenek.
Gémesi Ferenc, a MeH kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkára a 2008. április 9-i sajtótájékoztatón elmondta, hogy a régiós interaktív térinformatikai rendszer adatbázisa áttekintést nyújt a Kárpát-medence gazdasági, infrastrukturális és demográfiai adatairól országonként, régiónként és településenként, majd hozzátette: az információs bázis adataival hatékonyabban hozhatók meg a támogatás- és kisebbségpolitikai döntések.
Törzsök Erika, a szakállamtitkárság nemzetpolitikai ügyek főosztályának főigazgatója a rendszerről elmondta: segítségével megkereshető az adott területen élő magyarság lélekszáma, korcsoportonkénti megoszlása, a munkanélküliségi ráta, a területen működő fontosabb magyar intézmények, továbbá egyéb oktatási, képzési és foglalkoztatási információk. A csaknem 7300, magyarok lakta település adatait tartalmazó rendszer egyik legnagyobb újdonsága, hogy a térségekről keresett információk térképre vetítve is láthatók a Google Earth műholdas világtérkép használatával.

A regions.hu adatbázis országokra, valamint régiókra bontva sorolja fel a magyarok lakta településeket, idővel a bővítés eredményeként az országaink egyéb lakosság által lakott területeit is kész feldolgozni. Tartalmazza a települések azonosítási adatait (település magyar valamint az országban használatos nevét, a község önkormányzatainak elérhetőségeit, a települések demográfiai mutatóit, területi adatait), mindezt a Google Earth felületére kivetíthető módon, hogy területileg is áttekinthetővé váljanak a régiók, továbbá a településeken található, aktívan működő kulturális, oktatási intézményeket, azok specifikációit. A feltöltés eredményeként gazdasági mutatókat is tartalmazni fog, melyek hatékonyan segítik majd mind a magyarországi, mind az európai uniós támogatáspolitikát, de az adatok nagy segítséget jelenthetnek a jövőben akár a helyi, régiós, vagy akár a multinacionális vállalatok számára is.

A jelenleg közzétett adatok az érintett országok statisztikai hivatalainak adatbázisából, az EUROSTAT adatbázisából, a magyarországi támogatási rendszer nyilvántartásából állnak. Ezek kerülnek kiegészítésre az adott országok minisztériumi és egyéb támogatási nyilvántartásainak adataival, illetve idővel egyéb elérhető hivatalos források gazdasági, infrastrukturális adataival.

A Miniszterelnöki Hivatal Kisebbség- és Nemzetpolitikáért felelős Szakállamtitkárságának főigazgatója, Törzsök Erika munkatársaival 2008. október 7-én egy eligazító – oktató előadást tartott azon szervezetek képviselői részére, akik a szomszédos országokban (Románia, Szlovákia, Ukrajna, Horvátország, Szerbia) az adatbázis kezelésére kaptak megbízatást. Szlovákiából például a Szövetség a Közös Célokért társulás fogja az adatokat feltölteni és frissíteni. A munkatalálkozó résztvevői megbeszélték az adatbevitel mikéntjét, megvitatták az adatbázissal kapcsolatos gondokat, a bővítési lehetőségeket, hogy minél pontosabb, frissebb és hitelesebb adatok kerüljenek az adatbázisba.

Az adatbevitel első stádiuma az egyes települések adatainak felvitele, a meglévők pontosítása, ezeken a településeken található kulturális, oktatási intézmények megjelenítése, azok alapvetően fontos adatai (elérhetőség, vezető neve, a szervezet taglétszáma, oktatási intézmény esetén az alapítás éve, a hallgatók száma évekre bontva).
Következő lépésként a magyarországi és országonkénti támogatások kerülnének ezekhez a szervezetekhez, hogy ezzel tegyék áttekinthetővé és a jövőben tervezhetővé a támogatásokat, a szükséges fejlesztéseket. Megfelelő adatmennyiséget tartalmazva az adatbázis kész lesz kiinduló pontot adni a különböző partnerségekhez, legyenek azok régiósak, kistérségiek vagy akár európai viszonylatúak. Ha a rendszer magában foglalja majd a gazdaságilag aktív meghatározó egységeket is, akkor hasznos kiindulópont lehet infrastrukturális és gazdasági fejlesztésekhez is.

Tudjuk hogy sok munka vár még a fejlesztőkre, az adatszolgáltatókra, és az adatbevitelben közreműködőkre egyaránt, de életünk szerves és nagy fontosságú részei lesznek ezek a régiókon és országokon átívelő hiteles és részletes adatbázisok, hogy meglétükkel segítsék magyarságunk fejlődését, hogy megszüntessék a jelenleg több régiót is jellemző gazdasági leszakadást, hogy összetartsák a kultúrájában együtt élő nemzetet.

Felvidék Ma, rovin