(Képmelléklettel) Kassán a harminckilencedik Fábry Napok témája az 1968-as események voltak, melyet a neves előadók más-más szemszögből közelítettek meg. A téma vonzotta az érdeklődőket, mintegy 200 hallgató fordult meg az előadásokon, a Thália Színház Márai Stúdiójában.

A kétnapos előadássorozatot a Csemadok országos elnöke, Hrubík Béla nyitotta meg, és Máté László, a Csemadok egykori kassai titkára vezette.
Dr. Szarka László, az MTA Kisebbségkutató Intézeténbek felvidéki gyökerű igazgatója azt elemezte, milyen szerepet töltött be 1968-69-ben a Csemadok. Az Alexander Dubček vezette reformkommunisták rendezni kívánták Csehszlovákia két többségi nemzetének viszonyát. A Csemadok szorgalmazta a többi nemzeti közösség jogainak alkotmányos szabályozását is. A Csemadokon belül is előtérbe kerültek a változást sürgetők, így az elnöki poszton Lőrincz Gyulát Dobos László váltotta

Duray Miklós, felvidéki politikus 1968-69-ben mindvégig a tűzvonalban tevékenykedett. Visszaemlékezésében inkább személyes élményeiről, mintsem a száraz tényekről szólt. A változtatni akarás ebben az időszakban a fiatalok tömegét mozgósította. Rövid időn belül a Magyar Ifjúsági Szövetségnek több mint 20 ezer tagja lett.

Dobos László, az 1968-as kormány nemzetiségi ügyekért felelős tárca nélküli minisztere szerint a második világháborút követő évek leépülése után ez az időszak a magyar értelmiség ébredésének, újraszerveződésének, a kulturális élet fellendülésének ideje volt.

Simon Attila történész előadásában elmondta, hogy 1968-ban kezdeményezés született a Szlovák Tudományos Akadémia mellett működő kisebbségi tudományos kutatóműhely létrehozására, ám az augusztus 21-i katonai megszállás a demokratizálódás eredményeit,a dubčeki reformista pártvezetést és a kisebbségi kérdés érdemi megoldásának lehetőségét is eltiporta. Fábry Zoltán a 68-as kudarc utén elítélte az Újszó Csemadok elleni támadását, és rámutatott a magyar közösség belső meghasonlásának veszélyére.
Beke Sándor a Kassai Thália Színház születéséről, mint az 1968-as forradalmi események nagy vívmányáról tartott előadást.
Az idei Fábry-díjat Jakab István tanár, mint életműdíjat vehette át.

A Fábry Napok koszorúzással zárultak az iró születésének helyén Stószon.
Az előadásokról összefoglaló kiadvány készül.
(-striho-, Felvidék Ma)