A gömöri régió több mint hatvan magyar és szlovák nemzetiségű polgármestere ma elítélte az intolerancia, a nacionalizmus és a szélsőségek mindennemű megnyilvánulását.

 

Egyben konstruktív párbeszédre szólították fel a szlovák és a magyar politikai vezetőket.

A kezdeményező Simon Zsolt MKP-s parlamenti képviselő szerint a polgármesterek azért találkoztak Rimaszombatban, hogy az Együtt és tisztelettel című nyilatkozatukban nemet mondjanak a magyar-szlovák viszonyban kialakult állapotokra, s hogy közös véleményüket mindkét ország közjogi intézményeinek, vezető politikusainak is tudtára adják. A dokumentum aláírói más régiók polgármestereinek csatlakozására is számítanak.

A gömöri régió polgármesterei a dokumentumban hangsúlyozzák, hogy közszereplőként és polgárként egyként érdekeltek a Szlovák Köztársaság és a Magyar Köztársaság kölcsönösen jó kapcsolatainak ápolásában, nemkülönben a szlovákok és a magyarok békés együttélésének előmozdításában, és egyként elítélik az intolerancia, a nacionalizmus és szélsőséges megnyilvánulások minden formáját.

A gömöriek kezdeményezéséhez már a többi régióból is csatlakoztak a polgármesterek. A kezdeményezéssel előállt Simon Zsolt parlamenti képviselő úgy véli, hogy több százan írják majd alá a nyilatkozatot, mert az itt élők többsége is békességeben szeretne együtt élni a más nemzetiségűekkel.

“Felszólítjuk mind a szlovák, mind a magyar kormány, a parlamentek, valamint a politikai pártok képviselőit, hogy a feszültségek, az intolerancia, és egyéb szélsőséges megnyilvánulások felszámolása érdekében kezdjenek konstruktív párbeszédet” – olvasható polgármesterek felhívásában. A gömöriek az “Együtt és tisztelettel” cimű felhívásukat eljuttattak a szlovák közjogi intézményeknek, valamint Farkas Gézának, a pozsonyi magyar nagykövetség konzuljának is.

A kezdeményezést nem utasította el a Szlovák Nemzeti Párt járási szervezete sem, sőt, kimondottan örömmel fogadták azt, hogy megszületett egy ilyen felhívás: Jana Uhrínová elmondta, hogy minden értelmes embert zavarnak a felborzolt kapcsolatok. A 21. század civilizált emberének elsősorban azt kellene keresni, mi az, ami őt összeköti a másikkal, nem pedig azt, ami elválasztja.

Az Együtt és tisztelettel című felhívás teljes szövege:

A gömöri régió polgármestereiként, közéleti tényezőiként kijelentjük: érdekünk a Szlovák Köztársaság és a Magyar Köztársaság kölcsönös jó kapcsolatainak ápolása, különösképpen a szlovákok és magyarok békés együttélésének előremozdítása.

Ezért ELITÉLJÜK az intolerancia, a nacionalizmus és a szélsőségek minden formáját.

FELSZÓLÍTJUK a szlovák és a magyar kormányt, a két ország parlamentjét, valamint a politikai pártok képviselőit, hogy a feszültségek, az intolerancia és egyéb szélsőséges megnyilvánulások felszámolása érdekében kezdjenek konstruktív párbeszédet.

Felvidék Ma, Pátria, sk