A SZK Kulturális Minisztériuma meghozta döntését a korábban felfüggesztett, 2009-es kisebbségi kultúra támogatásáról szóló pályázati kiírásával kapcsolatban. Módosították a 2009-es évi módszertani utasításokat is.

A Kulturális Minisztérium 2008. augusztus 26-i MK-3026/2008-10/11619 határozatát módosították, amely a pályázatokhoz csatolt igazolásokra vonatkozik. A kérelmezőknek az igazolások eredeti, ill. a hitelesített példányát kell csatolni. A módosítás a jogi alanyiságról szóló igazolást is érinti, valamint a pályázathoz csatolni kell több igazolást is: a Szociális Biztosítóból, az illetékes adóhivatalból, és az egészségügyi biztosítókból. Ezeket az igazolásokat, melyek keltezése nem lehet három hónapnál korábbi, eredeti vagy hitelesített példányban kell csatolni a pályázathoz, függetlenül attól, hogy melyik programban lett a pályázat benyújtva. A többi kérelemhez elegendő csatolni az igazolások fénymásolatát, ill. egy hivatkozást arra, hogy az eredeti, ill. a hitelesített másolatok már az előző pályázathoz csatolva voltak. Viszont, ha az újonnan benyújtott és a korábbi pályázat közti idő meghaladja a három hónapot, újra csatolni kell az igazolásokat. Abban az esetben, ha egyik pályázathoz sem lesznek csatolva az eredeti, ill. a hitelesített példányok, a pályázat hiányosként lesz feltüntetve. Továbbá mellékelni kell a pályázó szervezet alapítólevelét, ill. az illetékes cégjegyzéki bíróságról az igazolást, valamint egy hitelesített igazolást arról, hogy a pályázatban szereplő személy a szervezet nevében közbenjárhat. A pályázati kiírások új határideje és bővebb tájékoztató elérhető lesz a minisztérium honlapján.

Felvidék Ma, ba