A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége november 24-én nyilatkozatban foglalt állást a szlovák kormány azon intézkedései ellen, amelyek a felvidéki magyarságot hátrányosan érintik. A nyilatkozatot a nyugat-európai magyarság három jeles képviselője jegyzi: Dr. Deák Ernő (elnök, Bécs – a képen), Bihari Szabolcs (alelnök, Stockholm) és Dr. Klement Kornél (alelnök, Frankfurt).

NYILATKOZAT

A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) aggasztónak tartja a szlovák-magyar viszony alakulását és tiltakozik a szlovákiai magyarokat érintő diszkriminatív állami intézkedések ellen.

Elfogadhatatlannak tartjuk:

– a szlovák parlament határozatát, melyben elítélik a Magyar Koalíció Pártja (MKP) képviselőinek részvételét a magyar parlamentben rendezett Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán,

– a szlovák törvényhozás olyan intézkedéseit, amelyek a magyar földrajzi és helységnevek szabad használatát korlátozzák,

– a sportrendezvényekre vonatkozó szlovák intézkedést, amely a külföldi állami jelkepék használatát tiltja,

– a szlovák kormány és hivatalos körök azon igyekezetét, amely néhány jelentéktelen magyarországi csoport szélsőséges megnyilvánulását Magyarország általános fasizálódásaként tünteti fel (Robert Fico Szlovákia miniszterelnökének nyilatkozata Révkomáromban / Komárno).

Meggyőződésünk, hogy a szlovák-magyar történelmi megbékélésre csak akkor kerülhet sor, ha mindkét nép az általánosan elfogadott európai normák szellemében rendezi a területén élő nemzeti kisebbségek személyi, kulturális és kollektív önrendelkezésének jogait.

– – –

A szövetség 14 nyugat-európai országban működő szervezetén keresztül Ausztria, Anglia, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Hollandia, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Németország, Norvégia, Svájc, Svédország miniszterelnökének, külügyminiszterének és parlamenti elnökének, valamint az Európai Parlament elnökének juttatta el a fenti nyilatkozatot.

Tudomásul vételre elküldték Magyarország nagyköveteinek a felsorolt 14 országban, valamint Magyarország miniszterelnökének, külügyminiszterének, parlamenti elnökének, ugyanígy Szlovákia miniszterelnökének, külügyminiszterének, parlamenti elnökének.

Pog, Felvidék Ma