Egy több mint félezredes évforduló kapcsán emlékeztünk meg Szepsiben azokról az elődeinkről, akik már a középkorban fontosnak tartották a művelődést és az ifjúság rendszeres képzését, nevelését.

 

Szepsi mindig is az ügyes mesterekről, szekeresekről, kerékgyártókról, kovácsokról, lakatosokról és kiművelt emberfőkről – tanítókról, prédikátorokról volt híres.

A szepsiek korán felismerték, hogy művelődés és képzés nélkül nincs előrelépés, nincs haladás.
Külön öröm, hogy a reneszánsz év keretében nekünk is van módunk valamit hozzátenni a hagyományokhoz, megemlékezni azokról, akik 550 évvel ezelőtt azon igyekeztek, hogy jobbá, szebbé tegyék lakhelyüket és műveltebbé lakosait.
1458- ban, Korvin Mátyás királyunk trónra lépésének évében jegyezték fel, hogy Szepsiben több éve jól működő iskola volt, amit akkoriban éppen az elismert tudású Simon mester vezetett.
Maga az iskola minden valószínűség szerint a Fő utcán, a mai CSEMADOK – ház helyén állott. Az emléktábla, amelyet a szepsiek felavattak, a helyi kisegítő iskola falára került. Ugyanis ez az épület ugyancsak szorosan összefügg az oktatás történetével, hiszen maga az épület több mint száz éves, és ez alatt mindvégig az oktatás céljait szolgálta.
Külön köszönet illeti Halász Péter doktort, aki rábukkant eme feljegyzésre, illetve Remák Bélát, kinek állhatatossága, illetve Lukács Jánost, kinek keze munkája hozta létre az emléktáblát, amelyhez erkölcsi és anyagi támogatást nyújtott minden helyi iskola.
A táblaavató ünnepségen a jelenlevők megemlékeztek mindazokról a tanítókról, prédikátorokról, akik Szepsiben születtek, tevékenykedtek vagy meghaltak és a maguk idejében gazdagították Szepsi iskolatörténetét.

Néhány név a teljesség igénye nélkül:
Szepsi Csombor Márton – az első magyar nyelvű útleírás szerzője
Szepsi Laczkó Máté – a tokaji aszú feltalálója
Szepsi Korotz György – a 17. század elején a sárospataki iskolát vezette
Szepsi István – Nagyváradon volt tanár
Szepsi H. Mihály – 1609 után a debreceni főiskola rektora volt
Szepsi Nagy István – Varsóban tanított magyarokat
Szepsi Lány Mihály – a 17. század elején sárospataki rektor volt
Sámsondi Márton – Miskolcon lett lelkész
Bauerfeind Antal – a Szepsi állami iskola első igazgatója 1878 – 1889 – ig.
Gável Ferenc – a második igazgató, akinek a sírja még ma is megtalálható a szepsi temetőben
Szirmai ( Sarnyecky ) Vilmos – a 20. század nagyra becsült tanítója
ft. Szokolszky Bertalan – pápai kamarás
ft. Dr. Ottó Alajos kanonok – 1877 és 1947 között sokrétű egyházi tevékenységet fejtett ki
Bogyai Bartalos Gyula- Egerben lett jelentős hitoktató
Halmy Gyula – a 19. században Miskolcon volt ismert tanár
Gyenes Izsó – Budapesten lett ismert hegedűművész és zenepedagógus
Soltész Bálint Gilbert, Paksi Mihály, Váczi P. András, Siderius János, – mindenkit felsorolni szinte lehetetlen.

Ám mindezekből látni, hogy Szepsi városa nem kis mértékben járult hozzá a térség oktatásának történetéhez.
Egy szerény emléktáblával hajtottunk fejet azok előtt a pedagógusok előtt, akik városunkban megfordultak.

Felvidék Ma, – viteze –

Képgaléria az ünnepségről