Négypontos közös nyilatkozatot fogadott el Gyurcsány Ferenc magyar és Robert Fico szlovák kormányfő szombaton Révkomáromban. A nyilatkozat aláírói sürgetik a szélsőséges megnyilvánulások és ideológiák elleni fellépést, valamint kiállnak a nemzeti kisebbségek kulturális és etnikai önazonosságának megőrzése mellett. Robert Fico kijelentette: Szlovákia számára elfogadhatatlan a fasizmus és a szélsőséges eszmék exportja Magyarországról. Gyurcsány Ferenc viszont elmondta, Magyarországot nem elégíti Robert Fico válasza a Dunaszerdahelyen történtekkel kapcsolatban, és továbbra is úgy gondolja, nincs bizonyíték arra, hogy a rendőrségi fellépés jogszerű és arányos volt.

A magyar miniszterelnök hat javaslatot tett Ficónak, többek közt az anyanyelvi oktatásról. Kezdeményezte, hogy a kisebbségek kezeléséről, jogairól szülessen kódex, és a felmerülő jogsértéseket közös vizsgálattal tisztázzák. Kérte, a szlovák nemzetgyűléstől, hogy fontolja meg nemzeti és kisebbségi parlamenti biztos megválasztását, és függessze fel, majd a vonja vissza a magyar nemzeti jelképek használatát tiltó rendelkezést.

Közös nyilatkozat a magyar-szlovák kormányfői találkozóról
A Szlovák Köztársaság és a Magyar Köztársaság miniszterelnöke, Robert Fico úr és Gyurcsány Ferenc úr 2008. november 15-én Komáromban (Komárno) találkozott, hogy megvitassa a szlovák-magyar kapcsolatok időszerű kérdéseit..

Megerősítve az 1995. március 19-én Párizsban “A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság jószomszédi kapcsolatairól és baráti együttműködéséről szóló szerződés” jelentőségét, kifejezve az Európai Unió és a NATO közös tagságának szellemében fenntartott jószomszédi kapcsolatok iránti tartós elkötelezettségüket, szem előtt tartva az országaikban élő kisebbségek iránti felelősségüket a következő kérdésekben nyilvánítják ki egyetértésüket.

1. Kifejezik, hogy határozottan és egyértelműen elleneznek minden radikális ideológiát, az ilyen ideológiákat követő mozgalmakat, a szélsőségesség, az idegengyűlölet, az intolerancia, a sovinizmus, a nacionalizmus mindenféle formáját, az erőszak minden megnyilvánulását. Kinyilvánítják, hogy nemcsak elítélik ezeket a jelenségeket, hanem minden szükséges politikai és jogi eszközt felhasználva lépéseket tesznek ellenük, és e célból kezdeményezik a jogi eszközök erősítését. Eltökélt szándékuk, hogy alkalmazni fogják a már létező összes törvényes eszközt annak érdekében, hogy az országaikban élő állampolgáraikat megakadályozzák a gyűlölködés, az idegengyűlölet, az intolerancia, a gyalázkodás vagy a hátrányos megkülönböztetés terjesztésében. Mindazon ügyekben, amelyekben a nemzeti kisebbségeket vagy a hozzájuk tartozó személyeket a gyanú szerint sérelem ért, a felek a Szlovák Köztársaság és a Magyar Köztársaság között érvényben levő megállapodások alapján kérhetnek információcserét és együttműködést egymástól.

2. A Szlovák Köztársaságban és a Magyar Köztársaságban élő nemzeti kisebbségek természetes kapcsot képeznek a két ország között; e minőségükben hozzájárulnak a két ország kapcsolatainak és együttműködésének gazdagításához és erősítéséhez. A felek egyetértenek abban, hogy a két ország nemzeti kisebbségeinek oktatása a nemzetiségek etnikai és kulturális azonosságának megőrzését, anyanyelvük ápolását, a magyarországi többségi nyelv, illetve a szlovákiai államnyelv elsajátítását szolgálja, valamint még inkább képessé teszi őket arra, hogy sikeresen éljenek országukban. E célok elérése érdekében mindkét fél támogatja a tartalmat és a nyelvet tekintve egyaránt legjobb minőségű tananyag használatát a nemzeti kisebbségek oktatásában.

3. Kifejezték meggyőződésüket, hogy mindkét ország állampolgárai őszintén a magyar-szlovák jószomszédi kapcsolatok szellemében kívánnak élni; valamint eltökéltségüket, hogy minden területen erősítik a kétoldalú együttműködést. E vonatkozásban megerősítették elkötelezettségüket, hogy végrehajtják és továbbfejlesztik a “Közös múlt, közös jövő – a közös projektek fényében” című programot.

4. A felek megerősítik a határ menti együttműködés fejlesztésére irányuló szándékukat, és megfontolják az újabb közös projektek lehetőségét, hogy tovább erősítsék a Szlovák Köztársaság és Magyarország állampolgárai közötti gazdasági és társadalmi kapcsolatokat.

Komárom (Komárno), 2008. november 15.

Robert Fico, a Szlovák Köztársaság miniszterelnöke

Gyurcsány Ferenc, a Magyar Köztársaság ministzerelnöke


Forrás: MTI