A nyitrai kanonoki kriptában helyezték el Jozef Tisonak, a szlovák fasiszta bábállam egykori vezérének földi maradványait. A nyitrai püspöki hivatal által kiadott közlemény szerint családtagjainak kérésére került sor az újratemetésre. Jozef Tiso 37 évig volt pap a Nyitrai Egyházmegye szolgálatában.


Mivel halálakor a temetési szertartást nem végezhették el az akkori körülmények miatt az érvényes egyházi előírások szerint, ezért került sor erre a lépésre, amellyel részben teljesült az elhunyt végakarata is – tájékoztatotta a közvéleményt a püspöki hivatal. A nyilatkozat végül megállapítja, hogy a keresztény felfogás szerint az ember testének temetése, amelyben a halhatatlan lélek lakozott, nem jelenti az elhunyt életének értékelését.
Jozef Tiso katolikus papként annak a Szlovákiának volt elnöke, amely a zsidók üldözésének kérdésében a náci Németország leghűségesebb csatlósának bizonyult. Tiso elnöksége alatt mintegy 70 ezer szlovákiai zsidót deportáltak koncentrációs táborokba. 1947-ben Jozef Tisot háborús bűnösként kivégezték. Földi maradványait a pozsonyi Szent Márton- temetőben csak a közelmúltban azonosították.
Jozef Tiso ma is a szlovák szélsőséges erők egyik emblematikus figurájának számít, akit nemzeti hősként dicsőítenek. Egyes szlovák nacionalista egyházi körök mártírként tisztelik. Ján Sokol nagyszombati érsek misét is celebrált már Tiso lelkiüdvéért, s egy televíziós interjúban nem zárta ki boldoggá avatását sem. A Szlovák Katolikus Egyház vezetése ezt az álláspontot hivatalosan nem támogatja.

Felvidek Ma, cj, TK KBS