Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, szülei felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja: “Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona.”

Ekkor kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, “egy pár gerlét vagy két galambfiókát” tisztulási áldozatul bemutatnia. És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, amíg meg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy menjen a templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent: “Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert szemeim meglátták szabadításodat, melyet minden nemzet számára készítettél, hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, és dicsőség népednek, Izraelnek.” Lk 2,

Elmélkedés:

A szeretet otthona

Még 2007 nyarán olvastam a hírt, hogy veszélyben van Spanyolország leghíresebb temploma, a barcelonai Szent Család-székesegyház. A templomot a világhírű építész, Antonio Gaudí 1883-ban kezdte el építeni, s ő maga 40 éven át dolgozott rajta. Az építész olyannyira részletgazdagon tervezte meg a székesegyházat, hogy az mind a mai napig befejezetlen. S bár a munkák még több évig eltarthatnak, az épület máris műemléknek számít, a Születés kapuja felőli homlokzatot például 2005-ben a Világörökség részévé nyilvánították, s évente több millióan keresik fel. Az épület azért került veszélybe, mert egy most épülő földalatti gyorsvasút közvetlenül a templom alapjai mellett halad el, s ha az alapokat súlyos károsodás éri, akkor az épület akár menthetetlenül romba is dőlhet.
Jogosan állíthatjuk, hogy napjainkban a család intézménye, a család közössége veszélyben van. Mintha valamiféle földalatti munka veszélyeztetné a család alapjait. Mintha valamiféle titkos betegség támadná meg a család legérzékenyebb pontjait. Mintha egyesek szándékosan támadnák azokat az emberi értékeket, amelyeken a családi élet nyugszik, s amelyeket mindannyian a család közösségében tapasztalunk meg, kapunk a szüleinktől és adunk tovább gyermekeinknek.

Néhány napja ünnepeltük karácsonyt, Jézus Krisztus születését. Az ünnep lényegét így is megfogalmazhatjuk: Jézus születésével az isteni szeretet jött el az emberek világába, a mi világunkba. A Szeretetnek otthonra van szüksége. A szeretetnek családra van szüksége, hogy otthonra találjon. A mindenható Istennek az volt a szándéka, hogy Jézus emberi családban szülessen meg, a szeretet egy családban jöjjön el a világba. Istennek szüksége volt egy családra, hogy megszülessen. A mai napon, a karácsony ünnepe utáni első vasárnapon a Szent Családot: a kis Jézust, Máriát és Józsefet állítja az Egyház ünneplésünk középpontjába és a családok elé példaképként. Jézust, aki maga a szeretet, a családban megszülető szeretet. Máriát, Jézus édesanyját, minden édesanya példaképét. És Szent Józsefet, Jézus nevelőapját, aki minden földi édesapa számára példát mutat az atyai gondoskodásról.

Annak érdekében, hogy segítségére tudjunk lenni a családoknak az Isten szándéka szerinti életben, érdemes pontosan megneveznünk azt a veszélyt, ami a család ellen van. És ez nem más, mint Isten hiánya, a Szeretet hiánya. A Szeretetnek szüksége van családra, de a családnak is szüksége van a Szeretetre. Istennek szüksége van a családra, de a családnak is szüksége van Istenre.
Hála Istennek, nemcsak a családot fenyegető veszélyeket és a családi élet árnyoldalait, valamint mindennapi gondjait tapasztaljuk napról napra, hanem láthatjuk a családi élet szép hatásait is. Azok a családok ugyanis, ahol helye van Istennek, helye van a szeretetnek, könnyebben tudnak küzdeni a nehézségekkel. Azok a családok, ahol jelen van az élő Isten és élő a szeretet is, ott az új életet, a születendő gyermeket nem elhárítandó veszélynek, hanem Isten áldásának tekintik. Isten jelenléte, a szeretet jelenléte ha nem is látványosan, de egyértelműen és észrevehetően megmutatkozik a családok életében, a házastársak egymással való kapcsolatában, a szülők és a gyermekeik kapcsolatában. Isten közelsége, a szeretet légköre a gyermekektől kezdve a szülőkig és a nagyszülőkig a család minden tagját segíti abban, hogy felelősséggel éljen saját hivatásának.

Befejezésül néhány gondolatot szeretnék idézni a Szentatyától, XVI. Benedek pápától, aki tavaly ilyenkor, Szent Család vasárnapján a következőket mondta: “Isten Fiát Mária és József szeretete vette körül, amikor e világba jött. Az Ő titkáról elmélkedve arra buzdítom a keresztény családokat, hogy tapasztalják meg életükben az Úr szerető jelenlétét, s ugyanakkor Krisztus emberszeretetétől indíttatva tegyenek tanúságot a világban a szerelem és a szeretet, a házasság és a család szépségéről. A család, amely egy férfi és egy nő felbonthatatlan szövetségére épül, az a kiváltságos környezet, amely az emberi életet – annak kezdetétől természetes végéig – befogadja és óvja. Érdemes tenni a családért és a házasságért, mert érdemes tenni az emberért, aki Isten legértékesebb teremtménye.” (2007. december 30.)

Legyen ez a pár gondolat erősítés és bátorítás a családok felé, hogy bennük, plébániánk családjaiban és minden magyar családban otthonra leljen a szeretet, otthonra találjon az Isten.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó Jézus, add, hogy családjainkban béke és egyetértés uralkodjék, hogy tiszteletben tartsák az imát és Isten törvényét,és hogy a törvény megtartása ennek szeretetét is jelentse. Ó Jézus, élj úgy minden keresztény családban, amint egykor Názáretben éltél. Tartsd meg szereteted által a család egységét minden pillanatban, és az örökkévalóságban. Boldog XXIII. János pápa