Huszonöt roma származású gyerek türelmetlenül várta Íliás Tamás lelkész és Kardos Attila, a bátorkeszi Roma Polgári Társulás elnöke érkezését a Marcelházi Magyar Tannyelvű Alapiskolában, ahol Duka Róbert igazgató, Juhász Gabriella igazgatóhelyettes és Sipos Tímea pedagógusnő fogadta a kedves vendégeket.

Az igazgató rövid köszöntője után Íliás Tamás rövid hittanóra keretében egy képeskönyv segítségével Jézus születését elevenítette fel: Anyja, Mária, Józsefnek a jegyese, még mielőtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől. Férje, József igaz ember volt, nem akarta a nyilvánosság előtt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt hozzá: “József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van! Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. Ezek azért történtek, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta szavával mondott: Íme a szűz fogan és fiát szül, Emánuel lesz a neve. Ez azt jelenti: Velünk az Isten. József erre fölébredt álmából és úgy tett, ahogy az Úr angyala parancsolta. Magához vette feleségét, de nem ismerte meg, míg világra nem hozta fiát, akinek a Jézus nevet adta. Jézus Krisztus születésének története után még egy dalt is megtanított a gyerekekkel, aki készültek a vendégek fogadására, mivel egy nagyon szép kultúrműsorral kedveskedtek. A jó hangulatú találkozó végén a gyerekek ragyogó szemekkel vették át a karácsonyi csomagokat. A találkozó végén Rafael Mónika roma nyelven is ( Boldogságo kívánituke pé imepura) Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánt a vendégeknek, akiket egy órán belül már Bátorkeszin, a művelődési ház üléstermében várta türelmetlenül harminc roma származású gyerek. Az előbbi helyszínen bevált forgatókönyv alapján itt is közös énekléssel zárult a rendkívüli hittanóra, majd az asztalra elkészített csomagok közül mindenki elvett egyet.
Az ajándékokat németországi missziós egyházi ügynökség biztosította a rászoruló gyerekek számára. Ez a szervezet az egész világra kiterjedő szamaritánusi szolgálatot végez. A program keretében egyének, családok, gyülekezetek megtöltenek egy –egy cipősdobozt gyermekeknek való hasznos dolgokkal. Az elmúlt karácsonykor több mint hárommillió ilyen ajándékot osztottak ki olyan gyerekeknek, akik máskülönben nem kapnak ajándékot. Amikor a dobozokat szétosztják, beszélnek a gyermekeknek Isten ajándékáról.
A világnak leginkább olyan emberek hiányoznak, akik mások hiányaival törődnek. Csak azok lesznek közülünk igazán boldogok, akik keresték és megtalálták a mások szolgálatához vezető utat. Talán ez lehetne Íliás Tamás többéves munkájának mottója. A karácsony a béke, a szeretet, a megbocsátás ünnepe. Európai jelenlétük óta (évszázadokra visszatekintve) a cigányok számára is – mint a keresztény embereknek – a karácsony a legszebb és az egyik legmeghatározóbb ünnep. Karácsony közeledtével minden tisztességes roma polgárnak „szent kötelessége“ lenne elgondolkodni elsősorban önmaga felett és nem utolsósorban a „roma nép“ hányatott sorsa felett. Nem elég ünnepi asztalhoz ülni, és megelégedéssel nyugtázni, hogy szép, fenséges ünnep ez a 2008 karácsonya! A világban naponta többen esnek áldozatul az erőszaknak. A fajgyűlölet a világban mindenütt jelen van. Közép-Európa az a földrész, ahol a cigány nép nincs biztonságban. Nem lehet biztonságban akkor, ha politikailag „analfabétának“ kell őt titulálnunk. E ténymegállapítás evidens, és lehet sértő. Sértő akkor, ha csakis a felszínes gondolkodás híveiként kívánjuk kezelni e megoldatlan, ha úgy tetszik, „gyógyíthatatlan betegségnek“ diagnosztizált romaügyet.
Az idő dühösen kopogtat a „felelős“ ajtaján. Ez a jel arra utal, hogy a nagy MESÉNEK a valóságot kell tükröznie. Mikor? Holnap!
Karácsony. Mindahányunk szívében béke. A romák egy-két napos lelki békéje… Azért ne feledjük: Számunkra 365 napig tartson a karácsony! Tegyük ezt gyermekeinkért, önmagunkért.
Kardos Attila, a Roma Polgári Társulás elnöke (járási koordinátor) megköszönte a lelkiatya egész évben végzett munkáját, aki változatlan hittel és hűséggel neveli a roma gyerekeket úgy, hogy közülük talán akad, aki az Úr szolgálatába áll majd. A program célja, hogy a szép karácsonyi ajándék a remény üzenetével buzdítsa a nehéz helyzetű fiatalokat arra, hogy felelős, hasznos és hazaszerető állampolgárokká váljanak.

Felvidék Ma, -miriák-
Beküldte: SZAKC Komárom KM

A szerző felvételei

Íliás Tamás Jézus születésével ismertette meg a gyerekeket

Huszonöt roma származású tanuló kapott csomagot Marcelházán

Csomagosztás után – az addig szomorú szemekből boldogság ragyogott

A marcelházi tanulók kultúrműsorral köszönték meg az ajándékot

Sok –sok szeretet, egy cipősdobozból

Bátorkeszin harminc roma gyerek szemében felcsillant a fény