Nagy Péter, a VIA NOVA Ifjúsági Csoport elnöke: “Néhány nappal ezelőtt megkérdezték tőlem, miért is szervezi a VIA NOVA Ifjúsági Csoport a Beiratkozási körutat, hiszen aki elmegy a rendezvényeinkre, az úgyis magyar iskolába adja gyermekét, aki pedig nem, közömbös az ügy iránt.
2008.12.28.

Szervezetünk egészséges öntudatú, a felvidéki magyarságért éjt-nappallá téve dolgozó és szabad idejüket feláldozó – tenni akaró közösség. Ezek a fiatalok és jómagam is úgy gondoljuk, hogy a mai világ kemény, gyakran farkastörvényei eltántorítják a helyes útról azokat a szülőket, akik nem biztosak abban, hogy gyermekük számára csakis a magyar iskola jelenti a tökéletes választást. A jólét biztosításának hevében hajlamosak vagyunk megfeledkezni legnagyobb kincsünkről – gyermekeinkről és azok megfelelő neveléséről, valamint jövőjük igazgatásáról. Kampányunkkal ötletes, dinamikus, de főleg érthető módon szeretnénk felhívni a figyelmet és párbeszédet indítani nemcsak rendezvényeinken, hanem közösségi szinten.

Az anyanyelvet azért hívják anyanyelvnek, mert édesanyánk ezen a nyelven szólt hozzánk, mikor megszülettünk, ezen a nyelven olvasta fel kedvenc meséinket, ezen a nyelven bátorított, mikor elkeseredtünk, tanított bennünket kifejezni érzelmeinket, kimondani érzéseinket. Felteszem tehát a kérdést: Miért választják a szülők a más nyelven való taníttatást gyermekeik számára? Választ keresve, és találva döntött úgy szervezetünk, hogy fiatalos, lendületes, és mégis hiteles, módon mutatja meg a szülőknek, mit nyújt a magyar tannyelvű oktatás gyermekeiknek. Új arcokkal megtöltött kisfilmünk példaképeket, olyan személyiségeket mutat be, akikre méltón nézhetünk fel. Bizonyíték ez arra, hogy magyar iskolával is lehet érvényesülni. Beiratkozási körutunk rávilágít és egyértelművé teszi azokat a veszélyeket, melyeket a szlovák iskola kiválasztása okozhat, nemcsak a felvidéki magyarság számára, hanem egy kicsi gyermek törékeny lelkivilágára is. Csakis az anyanyelven folytatott óvodai nevelés és alapiskolai képzés adhat a gyerekeknek megfelelő értékű és minőségű oktatást. Csakis itt és ily módon értheti meg a számtan rejtélyeit, ismerkedhet meg irodalmi gyöngyszemeinkkel, teremthet megfelelő kapcsolatot környezetével, köthet életre szóló barátságokat, és teszi mindezt megőrizve egészséges magyar öntudatát. Az anyanyelv elsősorban biztonságot nyújt a gyermeknek. Az anyanyelvi oktatás nagymértékben befolyásolja a gyermek személyiség fejlesztését. A magyar nyelven történő tanítás legnagyobb eredménye a gyermek tudásának maximális gyarapítása, és elméjének élesítése. Ez a nyelv segíti őt, hogy bátran merjen gondolkodni jövőjéről és azt meg is tudja valósítani. Bárhová veti az embert a sors, mindig kell egy biztos pont, melyre támaszkodni lehet, legyen az a család vagy az anyanyelv.

Februárban rám is kedves feladat vár: elkísérni kislányomat az Érsekújvári Czuczor Gergely Magyar Tannyelvű Alapiskolába. Meg vagyok győződve a döntésem helyességéről, mivel csakis így adhatok gyermekem számára egy olyan szilárd alapot, melyre biztosan támaszkodhat egész élete során.”
(www.mkp.sk)