A Magyar Koalíció Pártja Dunaszerdahelyi Alapszervezetének 2008. december 12-i ülésén a jelenlevő tagok döntöttek arról, hogy az időközi polgármester-választáson a 41 éves Hájos Zoltánt jelölik. A polgármesterjelöltet egyöntetű szavazással választotta meg a helyi alapszervezet.

A városi alapszervezet ülésén először id. Prof. Hulkó Gábor, az alapszervezet elnöke foglalta össze a kialakult helyzetet a jelenlevőknek az Alkotmánybíróság döntése után, majd a város alpolgármestere, Hulkó Gábor felolvasta az ide vonatkozó törvényt, amelyből világosan kitűnik, hogy az új polgármester beiktatásáig Pázmány Péter marad a polgármesteri székben.
A szlovákiai magyar médiák egy része az Alkotmánybíróság döntése után többször is félretájékoztatták az olvasókat a döntést illetően, és – meghazudtolva a valós helyzetet – igyekeztek elbizonytalanítani a város polgárait.
Pázmány Péter polgármester felszólalásában megköszönte munkatársainak, hogy több éven keresztül kitartottak mellette és tanácsaikkal segítették őt a város vezetésében. Egyben kérte a jelenlevőket, hogy álljanak ki az új jelölt mellett, aki majd az MKP színeiben indul a városban. Felidézte a kezdeti indulást, amikor szerették volna őt bábunak használni a városban élő vállalkozók, és mivel ő ezt visszautasította, így közel tízéves hajtóvadászat indult ellene, amelynek sikere most érett be az Alkotmánybíróság politikai döntése nyomán.
A városi alapszervezet elnöksége Hájos Zoltánt jelölte a polgármesteri posztra. A jelenlevő MKP-tagok titkos szavazással döntöttek arról, hogy egyöntetűen támogatják az új jelöltet. Az új jelölt megköszönte a bizalmat és beszédében kijelentette, hogy tovább szeretné vinni azt az örökséget, amelyet Pázmány Péter elkezdett a város fejlesztése kapcsán, ugyanakkor javítani szeretné a Városi Hivatal és a lakosok közti kapcsolatot, és az Európa Unió pénzforrásait is szeretné maximálisan kihasználni.
Az est vendége Berényi József, az MKP elnökhelyettese volt, aki a szlovák-magyar viszonyról szólt, hangsúlyozva azt a tényt, hogy az MKP sem a kormánypártok, sem az ellenzék által nincs izolálva, és egyik fél sem tudja megkerülni a magyar pártot. Ez utóbbi tény ellenkezőjét szintén egyes szlovákiai magyar nyomtatott és internetes médiák egyébként szeretnék a felvidéki magyar választók tudatába becsempészni.
Ki Dr. Hájos Zoltán, az MKP polgármesterjelöltje?

1990-ben szerzett jogi diplomát a pozsonyi Comenius Egyetem Jogi Karán. Még ebben az évben sikeresen letette a doktori vizsgát. Mint a jogi kar végzőse, joggyakorlaton a Dunaszerdahelyi Járásbíróságon volt 1993-ig. A bírói szakvizsgát 1992-ben az igazságügyi miniszter által kinevezett vizsgáztató bizottság előtt tette le. 1993-tól több kereskedelmi bankban dolgozott, mint jogtanácsos. 1996-ban lett a Szlovák Ügyvédi Kamara tagja. Csődbiztosként 1999-től 2006-ig dolgozott. A jogi karon folytatott tanulmányai befejeztével részt vett több szakmai előadáson és szemináriumon.

Felvidék Ma, atos, sk