Tíz évvel ezelőtt advent harmadik vasárnapján tartották meg első istentiszteletüket saját templomukban a dunaszerdahelyi reformátusok. Erre az évfordulóra emlékeztek ünnepélyes keretek között vasárnap a gyülekezet tagjai és a meghívott vendégek. Tíz évvel ezelőtt, 1998. december 14-ének délelőttjén a dunaszerdahelyi evangélikus templomban adtak hálát a reformátusok azért, hogy több mint ötven éven keresztül használhatták templomukat. Délután viszont már a saját, majdnem kész templomukban tartották meg első istentiszteletüket. Erre az évfordulóra emlékeztek a református gyülekezet tagjai advent harmadik vasárnapján. A templomépítés kezdeteiről id. Görözdi Miklós ny. esperes, a gyülekezet előző lelkipásztora emlékezett vissza. Elmondta, bátor vállalkozás volt a kilencvenes évek elején mintegy háromszázezer korona kezdőösszeggel belekezdeni egy többmillió koronát kitevő beruházásba, ahol nemcsak egy templom megépítését tűzték ki célul, hanem egy olyan komplexumban gondolkodtak, amelyben helyt kapnak az istentiszteleti és egyéb gyülekezeti alkalmak, de a lelkészlakás is.
A dunaszerdahelyi reformátusok az ünnepségre meghívták a Szlovákiai Református Egyház 2009. január elsején hivatalába lépő Fazekas László püspököt, aki örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy kiveheti részét a gyülekez ünnepléséből.
Görözdi Zsolt a gyülekezet lelkipásztora az évforduló kapcsán elmondta, hogy a dunaszerdahelyi reformátusok céljuk elérése érdekében több külföldi egyházi szervezettől is kaptak támogatást, de a szlovákiai gyülekezetektől, a hívektől, de magától a várostól is több alkalommal érkezett jelentős anyagi hozzájárulás. A 10 éves évfordulón részt vett Hollandiából a heuzeni testvérgyülekezet, akik a templom építésének idején ajánlották fel anyagi segítségüket és kétkezi munkájukat. Ők a mai napig is évente visszajárnak Dunaszerdahelyre, hogy szépítsék a sajátuknak is tartott templomot. A heuseniek nevében Lui Barmento köszöntötte a megjelenteket és hozta lelkészüknek az üdvözletét is, valamint ádtadta Görözdi Zsolt lelkipásztornak gyülekezetük ajándékát, egy szárnyaló sast.
Az ünnepségen megjelentek az egyházmegye református lelkipásztorai, az evangélikus gyülekezet lelkipásztora, Magdaléna Šefčíková, Kiss Róbert esperes és a katolikus gyülekezet néhány képviselője, valamint a város részéről Nagy Frigyes alpolgármester, de a képviselő-testület több tagja is tiszteletét tette.
A több mint kétórás templomi ünnepi alkalom a városi művelődési központban folytatódott, ahol szeretetvendégség várta a vendégeket és a gyülekezet tagjait.

Felvidék Ma, sk