Az önálló Szlovákia megalakulása óta (1993) még sosem volt annyira alacsony a tanulók létszáma az ország alap- és középiskoláiban, mint az idei iskolaévben. A csökkenő tendencia alól mindössze a magániskolák képeznek kivételt, ahol viszont nőtt a beiratkozott tanulók száma. Mindez az Oktatásügyi Információs és Előrejelzési Hivatal (ÚIPŠ) által közzétett adatokból derült ki.

A hivatal adataiból kitűnik, hogy idén 23 393 tanulóval kevesebb jár az ország alapiskoláiba, ami azt jelenti, hogy összesen 459 073 gyermek koptatja az iskolapadokat Szlovákia-szerte. Egyedül a magániskolák nem panaszkodhatnak a tanulólétszámot tekintve, ennek oka pedig Ľubomír Sloboda, a Magániskolák Szövetségének vezetője szerint az, hogy ezekben az intézményekben magasabb az oktatás színvonala.

A szlovákiai magyar tanítási nyelvű alapiskolák szintén észlelték a tanulólétszám csökkenését, ráadásul Pék László, a hazai magyar pedagógusszövetség elnöke szerint elképzelhető, hogy ezekben az iskolákban hosszútávon a csökkenés még inkább megmutatkozik majd. „Jelenleg a helyzet még összehasonlítható, de a Pozsony és Budapest közti kapcsolatok kiéleződése könnyen átterjedhet az oktatásügyre is” – nyilatkozta a ČTK hírügynökségnek Pék, aki emiatt attól tart, hogy főként a nagyobb városokban a magyar nemzetiségű szülők előnyben fogják részesíteni a szlovák tanítási nyelvű iskolákat.
ČTK, Felvidék Ma, tt.