Bósza János komáromi polgárjogi aktivista szerkesztőségünkbe küldött írása:
Kirekesztenek és lenéznek minket, majd másolják és lopják a gondolatainkat. Vizet prédikálva, bort isznak. Bósza János szerint így lehetne egy mondatban értékelni a csütörtökön, a Somorja melletti Csölösztőn összegyűlteknek, a szlovákiai magyarság civil szervezeteinek, társadalmi intézményeinek és gazdasági szereplőinek, a polgári elvre épülő és a polgári egyenlőséget hangoztató nyilatkozatát.
A levelében tovább ez a fejtegetés olvasható:

Örülni kéne, hogy végre létrejött egy ilyen tanácskozás, de akik megalapozták ennek a kerekasztalnak a létrejöttét, azokat nem hívták meg a tanácskozásra. A három éve hirdetett és azóta is a nyilvánulásainkban képviselt céljainkat átvették, de mi ki lettünk tiltva a kerekasztal tanácskozásáról, nem mondhattuk el a nézeteinket. (Tóth Károly, a Fórum Intézet igazgatója nem engedett be minket a tanácskozásra, féltek, hogy kiderül az igazság?)
Itt szeretném megjegyezni, hogy a Commora Aula autonómia-tervezete KÖZÖS TERÜLETI AUTONÓMIA AZONOS JOGOKKAL már két éve létezik, amit a Fórum Intézet elnöke, Öllős úr hülyeségnek nevezett. Ez a tervezet a polgári elvű jogegyenlőséget hirdeti már két éve. A nyilatkozat befejező mondatát értelmezhetjük úgy is, hogy utólag elismerik a munkánkat, de akkor mire való ez a kirekesztősdi, így sohasem lesz Felvidéken egységes fellépés , sem megmaradásunk a szülőföldön szép hazánkban, Honföldön (Dél-Fölvidéken, Dél-Felvidéken).
Tűz nélküli forralás, avagy lehet-e az autonómiáért és a jogegyenlőségért küzdeni akarat nélkül.

Magyarázat a kételkedőknek a felvidéki autonómia- tervezettel kapcsolatosan.
Idézet az írásból: b) A szlovák alkotmány tartalmazza az azonos jogok elvét. Tehát adott minden békés eszköz az autonómia, az azonos jogok kiköveteléséhez. Érvényesíteni a polgári azonos jogokat, csak a megfelelő törvények és eszközök segítségével lehetséges, ami az alapfeltétele a Dél-fölvidéki (Honföldi) Autonómia Tartomány létrehozásának is. Nekünk ezt az utat kell járni, ameddig ez lehetséges. Szlovákia alkotmánya garantálja az azonos jogokat, tehát az ehhez szükséges Hazához, Honföldhöz, a területi autonómiához jogunk van. Azt a közeget (területi autonómiát a belső önrendelkezés szabályai szerint) ahol ezt megvalósíthatjuk, nekünk kell kikövetelnünk határozott módon, békés és demokratikus eszközök alkalmazásával, viták és alkudozások közepette. (idézet vége)
Erre Öllős László (a szervezők elnöke), az mondta a nyilvánosság előtt, hogy hülyeség, tegnap pedig a nyilatkozatra szavazott, ami tartalmazza a mi általunk már meghirdetett azonos polgári jogok elvét. Ez nem más , mint álságos viselkedés, alattomos hátbadöfés. Most azt nevezik jónak, ami szerintük eddig hülyeség volt, amit eddig mi hirdettünk, a polgári elvű jogegyenlőség és az ehhez szükséges polgári elvű területi autonómia, bár ezt még nem merték így kimondani.

Egy friss hír: Bugár talán visszatér. Az okok (Bugár szerint ), a rossz szlovák-magyar viszony, a támogatottság, továbbá így érvelt, “megérett az idő arra, hogy jobb módszerekkel vezessék az MKP-t, viszont a vezetés lecserélése csak az egyik lehetséges megoldás”.
A másik mi? Egy új párt. Még azt is hibának tarja, hogy idézem: “a magyar párt kettős elszigeteltségbe került, s nem csak a kormánnyal nem tud szót érteni, de az ellenzéki partnerekkel sem”.

Egy fórumozó így vélekedett erről a kirekesztősdis kerekasztal- találkozóról:
Előbb rövid idézet a nyilatkozatból, majd frappáns alternatív válasz (CA megj.)

“Célunk a hatékony kisebbségi érdekérvényesítés egy demokratikus, polgári elvre épülő, multikulturális állam keretei között, amelyben a polgárok különbözőségükben is egyenlőek.”
e helyett
“Célunk a költségvetési támogatások hatékony felszippantása, a kéz kezet mos elv továbbfejlesztése és a falunapok mint kulturális események világszínvonalra való emelése két pálinka közt! Mi vagyunk a Nagy Felvidéki Magyar Kerekasztal! Ámen!”
Majd ti megoldjátok fiúk! A Csemadok, a Vox Juventae és a többiek mindent megoldanak! Már 30 éve oldják. Végülis talán csak meg kéne tanulni demokratának lenni…na még 30 év aztán majd jobb lesz! (idézet vége)

Örülök, hogy ezt más is észrevette, vagyis mást mondanak, mind amit csinálnak, vizet prédikálnak, bort isznak.
Furcsa ez a párhuzam, kerekasztal és hirtelen Bugár visszatéréséről beszélni.
Ha egy pártot szeretnék létrehozni én is így csinálnám, mint ők. Lehet, hogy tévedek, majd az idő igazolja, vagy cáfolja.
Függetlenül attól mi lesz, az egypárti rendszerből át kell térni a pluralizmusi többpártrendszerbe. Tehát igenis kell nekünk egy új párt is, ha a pluralizmusi gondolkodást a meglévő egypárton belül nem lehet érvényesíteni. Ha létrejönne egy új párt, akkor is beszélhetünk magyar egységről, az érdekképviseleti témákban és pl. a választások előtt. Mert függetlenül attól, hogy gyakran ütköztetjük a nézeteinket, de azért létezik magyar érdekminimum, legalább is léteznie kellene egy olyan viselkedési kódexnek, amiben a magyar érdeket képviselő pártoknak meg kéne tudniuk egyezni.

Tehát, a kerekasztal, és egyidőben Bugárral az élén egy új párt. Legalább a pluralizmus létrejön, de a magyar egység érdekében a két pártnak bizonyos témakörökben meg kell tudniuk egyezni, pl. hogy ne legyen szavazatveszteség a négyévente megtartandó parlamenti választásokon. Akkor az erősebb párt listáján kéne indulniuk a két párt jelöltjeinek, aztán a parlamentben létrehozhatják akár külön-külön is saját frakcióikat . Ha komolyan fogják gondolni a magyar érdekképviseletet, akkor így, vagy hasonlóképpen fognak politizálni.
Így megmarad a magyar érdekképviselet egysége és a pluralizmus is végre megtörténik, a választás lehetősége, ami pluszszavazatokat hozhat a közös konyhára.
BJ – CA