Kétnapos tárgyalásra Magyarországra utazik a teljes szlovák evangélikus püspöki kar a Magyarországi Evangélikus Egyház vezetőinek meghívására.

Az esemény történelmi jelentőségű, ilyen széles körű találkozóra még soha nem került sor a két ország evangélikus vezetői között. A tervek szerint a tárgyalás témái között szerepel a szlovákiai magyarok és a magyarországi szlovákok anyanyelvű istentiszteleteinek biztosítása, a két államban működő egyházfinanszírozási rendszer, illetve az állam és az egyház viszonya a két országban. A szlovák-magyar evangélikus püspöktalálkozón megtárgyalják a felekezetközi párbeszéd kérdéseit is, valamint szó lesz egy szlovák-magyar történészbizottság felállításáról, amely a két nép XIX-XX. századi együttélésének történetét dolgozza majd fel.

Felvidék Ma, Pátria, sk