Igazolatlan órák, iskolakerülés, italozás, lopás, szóbeli támadások – ezek a leggyakoribb vétségek, melyek miatt az iskolás tanulók és diákok rosszabb magaviseleti jegyet kapnak. Van olyan iskola, ahol már négyest (!) is adtak magaviseletből, holott tíz évvel ezelőtt a kettes, ritkább esetben a hármas magaviseleti jegy még nem volt túlságosan elterjedt az iskolákban. Az iskolások magaviseletének gyors romlását az iskolai főtanfelügyelő hivatalában is észlelik. „Némely tanuló olyan súlyos kihágásokat követ el, melyekkel tíz évvel ezelőtt még nem is találkoztunk” – mondja Ľuboš Tužinský, országos főtanfelügyelő, aki szerint a bűnbandába keveredett gyermeknek egyenesen kitüntetés lehet társai előtt, ha rosszabb magaviseleti jegyet kap.
A magaviseleti jeggyel kapcsolatos tudnivalókról az oktatásügyi törvény rendelkezik, továbbá az alapiskolákról szóló miniszteri rendelet, és az oktatási miniszter módszertani utasításai. Ugyanakkor valamennyi iskola saját hatáskörében dönt arról, hogy mennyi igazolatlan hiányzás miatt lehet rosszabb magaviseleti jegyet adni a tanulóknak. A kettes vagy a hármas magaviseleti jegy odaítéléséről az igazgató dönt az osztályfőnök ajánlása alapján, melyet az iskola pedagógiai tanácsa is megvitat. Vannak már azonban olyan iskolák is, ahol a négyes magaviseleti jegy sem ritka némely rosszcsont nebuló bizonyítványában.
Az egyesnél rosszabb magaviseleti jegy ellen joga van a szülőnek panaszt tenni az Állami Tanfelügyelőségnél, melynek hatáskörébe tartozik az adott eset felülvizsgálata, és ha úgy látja, akkor utasíthatja az érintett iskolát döntésének megváltoztatására. Erre azonban csak ritkán van példa.
SME, Felvidék Ma, tt.