Erdő Péter is részt vesz a Zsolnai Egyházmegye megalakulásának első évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. A tavaly februári egyházmegyei átrendezés következtében többek között megalakult a Zsolnai Egyházmegye is, amelynek élére Mons. Tomáš Galist nevezte ki megyéspüspöknek a Szentatya.

Az új egyházmegye megalakulásának elsőéves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen részt vesz többek között Mario Giordana apostoli nuncius, valamint Stanislaw Dziwisz, Jozef Tomko és Erdő Péter bíboros is.
Az ünnepség részeként „Egyház és pluralista társadalom” címmel szimpóziumot is rendeznek, amelynek egyik előadója szintén Erdő Péter bíboros lesz. Ugyancsak bemutatásra kerül a „Zsolnai egyházmegye” c. kiadvány is, amely Szlovákia legfiatalabb egyházmegyéjét mutatja be.
Mint ismeretes, éppen egy esztendeje, 2008. február 14-én került sor Szlovákiában az új egyházmegyei felosztásra, amely minden kétséget kizáróan a felvidéki magyar katolikusokat érintette a legérzékenyebben. Az addigi egyházmegyékben élő tömbmagyarságot több egyházmegyébe osztották szét, így nehezebben tudnak egységesen fellépni a lelkipásztori gondozásukkal kapcsolatos problémák rendezésének érdekében. A Mécs László Társulás, a Jó Pásztor Alapítvány és a Pázmaneum Társulás képviselői Nyílt levelet fogalmaztak meg az egyházmegyei felosztást követően, amelyet két hónap alatt 25 000 hívő is ellátott kézjegyével, valamint több – többezres taglétszámmal rendelkező- civil szervezet is csatlakozott a kezdeményezéshez. A szervezők a felvidéki magyar katolikusok számára kedvezőbb lelkipásztori megoldás kidolgozásának szükségességére akarták felhívni a figyelmet és kérték magyar püspök kinevezését.
A Római Katolikus Egyház Szlovákiában jelenleg 8 egyházmegyére oszlik. Tavaly az addigi hathoz még 2 új egyházmegyét alapított a Szentszék.

rcc.sk, Felvidék Ma