A magyar tannyelvű iskolák történelemtankönyvei körül újra forrnak az indulatok, és viták Ján Mikolaj oktatásügyi miniszter, és az iskolák tantestületei között. Az 5. osztályos természetrajztankönyvek után most a gimnáziumok 1. és 2. évfolyama számára négy, illetve két éve készített történelemkönyvek forgalomból való kivonása borzolta fel a kedélyeket. A megrendelések jegyzékéből a miniszter utasítására törölték. A gimnáziumok tanárai és diákjai az új tankönyvekkel elégedettek voltak, ezért nem értik a miniszter döntését.

Ján Mikolaj oktatási miniszter azzal védekezik, hogy ő felel az iskolák reformjáért, és ezek a tankönyvek nem felelnek meg az új elképzeléseknek. Köti magát ahhoz az elképzeléshez, hogy a magyar tannyelvű iskolák történelemkönyveinek ugyanazt a tananyagot kell tartalmazniuk, mint a szlovák iskolák történelemkönyveinek. Kifogásolja, hogy a nemzetiségi iskolák tankönyveiben többet foglalkoznak saját nemzetük történelmével, mint a szlovák nemzetével.

Ez diszkrimináció!

Simon Attila, a Magyar Történelemtanárok Egyesületének elnöke levélben szólította fel a minisztert, Ján Mikolajt, hogy vessen véget a magyar tannyelvű iskolák diszkriminációjának. „Az Egyesület nyugtalansággal szemléli, hogy a magyar tannyelvű iskolák ellen újabb támadást indított az iskolaügyi miniszter, amelynek célja a magyar nemzeti kisebbség alapvető jogainak csorbítása”- írja a levélben.

A magyar történelemtanárok több magyar történelmet követelnek a tanítási órákon. Simon Attila nem érti, miért van szükség új tankönyvekre, mikor a nemrég kiadott tankönyvek megfelelnek a célnak. Ráadásul, a Mikolaj javasolta új könyv elkészítésére azt a Letz Róbertet kérték fel, aki a jelenlegi könyvek szakmai felügyeletét ellátta, és akkor nem volt ellenvetése a tartalmukat illetően.
Mikolaj szerint szeptemberig meg lesznek az új történelemkönyvek. Simon Attila meg van győződve arról, hogy ez a terminus nem reális. Mint a könyvek társszerzője állítja, hogy a tankönyvek megírására legalább egy – másfél év kell, újabb félév a fordításra.

Több magyar történelmet!

A magyar történelemtanárok követelik vissza a több magyar történelmet a magyar tannyelvű iskolák diákjai számára. Simon szerint, úgy ahogy a szlovák iskolák tanulói részére bővitik a saját történelemoktatást, ugyanez a jog megilleti a Szlovákiában élő valamennyi nemzetiségi iskola diákját. „Ehhez fogunk ragaszkodni!”- egészítette ki mondanivalóját Simon Attila.

A miniszter részéről történt intézkedés, hogy törölték a kiadványok listájáról az említett két kedvelt történelemkönyvet, a magyar tannyelvű iskolák úgy értékelik, mint a magyar kisebbség jogainak korlátozására tett újabb kísérletet Ján Mikolaj részéről.

Felvidék Ma, aktuálne.sk, -ddg-