A Pátria Rádió adása 2009. február 2-ától a középhullámról átkerült az ultrarövidhullámra. A Szlovák Rádió vezetőségének indoklása szerint az átállást a közszolgálati rádió pénzügyi helyzete és a középhullámú adás költségessége tette szükségessé. Az ultrarövidhullámú frekvencián jobb hangminőségben hallgathatná a magyar nemzetiségű hallgató a szlovák rádió magyar adásának műsorait, ha az átállás kivitelezésekor a rádió vezetői fontosnak tartották volna biztosítani a magyar adás zavartalan vételét a magyarok lakta településeken, többek között Komáromban, Dunaszerdahelyen, Galántán, Pozsonyban és Szepsi környékén egészen Kassáig.

A közforrásból – vagyis a nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárok által fizetett adókból és üzembentartási díjakból – finanszírozott kisebbségi nyelvű műsorszórás olyan technikai megvalósítása, amely a potenciális hallgatók jelentős része számára nem teszi lehetővé a nekik készült adás vételét, nemcsak a közpénzek gazdaságos felhasználásának követelményével ellenkezik, hanem ellenkezik a Szlovák Rádióról szóló törvénnyel, amely fő tevékenységei között sorolja fel a nemzeti kisebbségek számára műsorok készítését és a műsorszórás biztosítását.
A kisebbségi nyelven sugárzott rádióműsorok rendeltetése, hogy a kisebbséghez tartozó állampolgároknak lehetőségük legyen anyanyelvükön tájékozódni, aktuális ismeretekhez jutni, információkat szerezni, többek között a szűkebb közösségüket, régiójukat érintő eseményekről is.

A Magyar Koalíció Pártja ezért határozottan tiltakozik a Szlovák Rádió vezetősége által nem megfelelően előkészített, a nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok jogait sértő megoldás ellen és felszólítja Robert Fico kormányát, hogy a kisebbségi rádióadás már évek óta húzódó bizonytalan helyzetét rendezze a kormányra kerülésekor tett saját ígéretéhez és a nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeihez híven.

– www.mkp.sk –