A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége elkészítette a beiratkozások eredményeinek összegzését. Erről a Szlovák Televízió Magyar magazin című műsorának március 11-iki adásában beszélgetett Pék Lászlóval, a Szövetség elnökével Bárdos Ágnes.

– Mit mutatnak az eredmények?
Szám szerint 3664 diákot írattak be a magyar iskolákba ebben az évben. Az elmúlt évekhez viszonyítva egy bizonyosfajta lemorzsolódás tapasztalható idén is, bár ha megnézzük a statisztikát, Szlovákia nyugati régiójából most jobb eredmények jöttek, míg a keletiekből- ahol nagyobb számok szoktak lenni – egyelőre kisebbek. Ez még módosulni fog, hiszen a roma diákokat később, sokszor csak szeptemberben íratják be az iskolába.

– Mi a létszámcsökkenés oka: kevesebb gyermek születik, vagy inkább az, hogy vannak magyar szülők, akik szlovák iskolát választanak gyermekük számára?
Mind a két jelenség erős: a gyermeklétszám-csökkenés is – hiszen a mai fiataloknál tapasztalható egyfajta életmódváltozás, egy szabadabb életforma, a házasság kötöttségeit, gondolom, kevésbé fogadják el a fiatalok, mint régebben. Másrészt megfelelő javadalmazást biztosító munkahelyeket nem találnak. Én nagyon sajnálom, és rossz szociálpolitikának tartom, hogy inkább a nyugdíjasokat foglalkoztatjuk, s a fiatalok közül nagyon sokan külföldön vállaltak munkát. Talán ez most megszűnik, vagy legalább mérséklődik. A másik folyamat az asszimiláció jelensége. Az önfeladás. És én talán rámutatnék arra, hogy a vegyes házasságok intézménye rosszul működik, mert általában itt a többség mindent visz elv érvényesül.

– Mit tudnak a magyar iskolák nyújtani, hogy odacsábítsák az oda való gyermeket?
A magyar iskolák mindenképpen csak színvonalas oktatással tudnak eredményt elérni. Ehhez különböző erőfeszítéseket tesznek. A beiratkozási időszakban pl. az óvodák és az iskolák együttműködése rendkívül fontos. A kapcsolattartás a szülőkkel, amely természetesen hosszabb távú, de a szülőket meg kell erősíteni ezekben a döntésekben; abban, hogy a társadalmi életben a magyar iskoláknak szerepük van, s hogy ott a diákok eredményes munkát tudnak végezni. Természetesen ebben az időszakban külön beiratkozási programok is vannak. Ezeknek a java részét a pedagógusok vállalják magukra, az elsős tanító nénik, az igazgatók, de természetesen az önkormányzatok, lelkészek is: nagyon sok ember együttműködik. Vannak szervezetek, amelyek ezt tudatosan felvállalják, szövetségünkön kívül. Itt a Rákóczi Szövetségre gondolok. Örülök annak, hogy a Via Nova ICS beiratkozási körúttal segíti ezt a folyamatot. Vannak amatőr, fél profi művészek, akik segítik ezt. Ebben az évben pl. Zsapka Attila saját kezdeményezésből valósított meg egy szép körutat. Szövetségünk két éve adott ki egy könyvet a beiratkozásokkal kapcsolatban, amelyben próbáltuk leírni mindazt a tényezőt, amely erre a folyamatra kihat, tehát arra, hogy a magyar szülők gyermekei magyar iskolába kerüljenek.

A beiratkozási programok mellett támogatási programok vannak-e?
Vannak hiszen egyrészt a Rákóczi Szövetség ösztöndíjprogramja is fut, de említhetem a Pázmány Alapítvány támogatásait, amelyek hosszú távon egy bizonyosfajta lehetőséget biztosítanak, elsősorban a szociálisan gyengébben álló családok számára.. Nem hiszem azonban, hogy csak anyagi formákat kell találni. Sokkal fontosabb az a közösségi együttműködés, amely nem anyagi természetű. Mert megvásárolni kisdiákokat nem lehet, nem ez a célunk.

STV, bá