A Magyar Koalíció Pártja petíciós akciót kezdett az új választási körzetekkel kapcsolatban a Nyitrai Önkormányzati Kerületben. Ez idáig az Érsekújvári járás közel hatezer lakosa csatlakozott a petícióhoz.

Mint ismeretes, a nyitrai megyei képviselők még az elmúlt év júniusában választották ketté az eredetileg egységes járási választási körzetet, mégpedig érsekújvárira és párkányira. A magyar párt szerint ezt a döntést azért hozták a Smer, a HZDS, a KDH és az SDKÚ megyei képviselői, hogy az MKP-s képviselőket fokozatosan kiszorítsák a megyei képviselő-testületből. Az új választási szabályok szerint ugyanis a párkányi körzetben, ahol a magyar nemzetiségű szavazók többsége él, csupán három képviselői hely megszerzésére van esélye a magyar pártnak. 
 Az aláírásokat tartalmazó petíciós íveket az MKP már le is adta a megyei hivatalnak, mely átvizsgálja azokat. Amennyiben nem sikerül elérni azt, hogy a választókörzetek tekintetében visszaállítsák a tavaly június előtti állapotokat, az MKP készen áll tovább lépni. „Ebben az esetben nem zárjuk ki azt a javaslatot sem, hogy a járás északi részén egy további választókörzetet, mégpedig a surányit hozzák létre” – mondta ezzel kapcsolatban Farkas Iván.

Milan Belica megyefőnök mindenesetre elégedett a jelenlegi helyzettel, és az MKP elképzelésével kapcsolatban azt mondta, hogy tárgyalásokra lesz szükség a szlovák pártok és a Magyar Koalíció Pártja között, mivel a választókörzetek kérdésében nem dönthet egyedül egyetlen párt sem. A magyar párt egy további ellenvetése az, hogy a megyei önkormányzat képviselői, amikor az érsekújvári választókörzet felosztásáról döntöttek, a 2008 januári statisztikai adatokból indultak ki. „Ezek a lakossággal kapcsolatos adatok dinamikusan változnak és ezt figyelembe kell venni” – tette hozzá a képviselő.

Amint az a korábbi híradásokból már kiderült, az őszi önkormányzati választások előtt újból összeállt a szlovák pártokból – Smer, SDKÚ, KDH, HZDS – álló nagykoalíció, melyből egyedül a Szlovák Nemzeti Pártot hagyták ki, a hivatalos indok szerint azért, hogy senki se vádolhassa őket a magyar kártya kijátszásával..

Felvidék Ma, Sme, Nitrianske noviny, tt.
Kapcsolódó cikk:

Az MKP Érsekújvári Járási Elnökségének nyilatkozata