A több szempontból is különleges múltú, a Kárpát-medence viszonyaihoz mérten a középkor óta kimagaslóan urbanizált és fejlett Pozsony történetének sokoldalú bemutatására vállalkozott több szlovák és magyar tudományos kutató ebben a kötetben.

A kötet szerzői – Czoch Gábor, Kocsis Aranka, és Tóth Árpád – egyrészt a nemzetközi, a magyar és a szlovák várostörténet-írás, illetve a Pozsonyra vonatkozó kutatások helyzetéről, problémáiról adnak körképet, másrészt felvillantják a város múltjának egy-egy fejezetét. Az írásokból a kora középkortól egészen a második világháborút követő évekig terjedő időszak történelme rajzolódik ki, amit alapvetően a város multikulturális és multietnikus jellege határozott meg. Ez a kötet a tudományos párbeszéd előmozdítása érdekében jött létre. A vitás kérdések megfogalmazásával, a további kutatásokat igénylő területek kijelölésével, az eltérő nézőpontokra és az új megközelítésekre egyaránt nyitott tudományos műhelymunka kereteinek kialakításával végső soron azt reméljük, hogy hozzájárulhatunk további, új szellemiségű, Pozsonyról szóló történeti tanulmányok, monográfiák megszületéséhez. Kiadta a Kalligram.

Felvidék Ma