Az MKP Rimaszécsi Helyi Szervezete 2009. március 4-én tartott taggyűlésén határozatot fogadott el a párt belső életét érintő kérdésekben, amelyet teljes terjedelmében közlünk:
Az MKP Rimaszécsi Helyi Szervezetének taggyűlése támogatásáról biztosítja az MKP országos elnökét, Csáky Pált és az MKP országos elnökségét.

Kijelentjük, hogy a párton belüli egységre, az összetartásra kizárólag Csáky Pál elnök úr és a megválasztott országos elnökség a biztosíték.
Mélységesen elítéljük tehát azokat a kijelentéseket és igyekezeteket, melyek ezen szervek lejáratását, szavahihetőségének kétségbevonását igyekeznek szolgálni, ezzel békétlenséget, széthúzást kelteni a pártban, szétzilálni sorainkat, elbizonytalanítva ezzel tagjainkat és választóinkat.
Felszólítjuk azokat, akik ilyen igyekezetet támogatnak, gyakoroljanak önmérsékletet és a párt sorainak gyengítése helyett dolgozzanak együtt a párt törvényesen megválasztott szerveivel, és törekedjenek az összefogásra és a békesség megóvására.
Az MKP Rimaszécsi Helyi Alapszervezete.

Felvidék Ma