(Képekkel és állásfoglalással kiegészítve) Vetési László erdélyi református lelkészt választották a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) szerdán, Budapesten megalakult szórványügyi munkacsoportja elnökévé.

A KMKF újonnan létrejött munkacsoportja 2010 szeptemberére dolgoz ki stratégiai tervet a Kárpát-medencei és a világban szétszóródott magyar közösségek szórványosodásának megállítására vagy mérséklésére.

Vetési László (a fenti képen) megválasztása után elmondta, hogy az általa vezetett munkacsoport elsősorban stratégiai tervezéssel és a szakmai munka előkészítésével foglalkozik majd; először a szórványkérdéssel kapcsolatos alapelveket dolgozza ki. Vetési, aki Kolozsváron lelkész, az erdélyi református egyházkerület szórványügyi előadójaként rendszeresen látogatja és foglalkozik az Erdélyben, szórványban élő magyarsággal.

Megválasztásával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy nemcsak a KMKF, hanem a Miniszterelnöki Hivatal által tavaly létrehozott Szórvány Tanácsnak is tagja. Mint mondta, “a kettő nem zárja ki egymást”, mert míg a munkacsoport főleg szakmai előkészítéssel foglalkozik, addig a Szórvány Tanács inkább tanácsadó háttérintézménynek tekinthető, amely például javaslatot tett arra, hogy a határon túli magyarok 2009-es támogatásában melyek a kiemelten fontos feladatok.

A KMKF munkájában részt vevő Németh Zsolt (Fidesz) és Gedei József (MSZP) egyetértően elmondták, hogy a szórvány munkacsoport megalakulásához nagyban hozzájárult a Duray Miklós, a szlovákiai Magyar Koalíció Pártja stratégiai alelnöke kezdeményezésére és a közreműködésével megtartott első, a magyar szórványokkal foglalkozó konferencia, amelyet 2008-ban rendeztek meg a szlovákiai Alsódobokon (Dolné Obdokovce).


Vetési László, Duray Miklós és Németh Zsolt

Duray Miklós elmondta, alapvetően két csoportra oszthatóak a szórványban élők. A Kárpát-medenceiek a többségi nemzetek részéről szervezett vagy spontán betelepítésekkel alakultak ki, akik pedig elvándoroltak, a világ több országában hoztak létre szórványokat.

Németh Zsolt hangsúlyozta: a szórványosodás mára “drámai mértéket öltött” az elvándorlás, az asszimiláció és az alacsony születésszám miatt. (MTI)

A KMKF Szórvány Munkacsoportjának 2009. március 25-i alakuló ülésének állásfoglalása

1. 2009. március 25-én Budapesten megalakult a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) Külügyi és Európa-ügyi Albizottságának Szórvány Munkacsoportja.

2. Az alakuló ülésen a Szórvány Munkacsoport megválasztotta elnökét, Vetési Lászlót, három alelnökét, Csete Örsöt, Dulka Andort, illetve Klement Kornélt, és meghatározta működési rendjét, illetve tevékenységének célkitűzéseit.

3. A Szórvány Munkacsoport a KMKF Külügyi és Európa-ügyi Albizottságának szakértői-konzultatív testületeként működik: a szórványhelyzetű magyar közösségek kérdése terén hozzájárul az albizottság és a plenáris ülés elé terjesztendő javaslatok előkészítéséhez.

4. A Szórvány Munkacsoport stratégiai elemzést állít össze a szórványmagyarság helyzetéről, magyarságtudata megőrzéséről, a szórványosodási folyamat fékezéséről és a szórványoknak a magyar-magyar együttműködésben való részvételi lehetőségeiről, oly módon, hogy a Külügyi és Európa-ügyi Albizottság az anyagot a KMKF 2010. évi Plenáris Ülése elé terjeszthesse.

5. A Szórvány Munkacsoport szakmai szinten kölcsönös tájékoztatás és konzultáció útján együtt kíván működni a Kormány mellett tevékenykedő Szórványtanáccsal.