Szombaton tartják Szlovákiában az államfőválasztás első fordulóját. A Magyar Koalíció Pártja “hivatalosan” Iveta Radičovát támogatja, ám a magyar párt hölgytagjai egyéb okok miatt is őt favorizálják.
Bauer Edit EP-képviselő:

Iveta Radičovát régóta ismerem. Szociológusként sokszor találkoztam vele, sokszor vitattunk meg olyan szociálpolitikai kérdéseket, melyek sokunkat foglalkoztatnak és mindnyájunkat érintenek.
Igaz, nem mindig voltunk egy véleményen, de sohasem kételkedtem abban, hogy mindig a legjobb tudása szerinti megoldás keresésének szándéka vezérelte. Elveihez ragaszkodó, következetes, nyitott embernek ismerem. Szociális miniszterként azt is bizonyította, hogy a gyakorlati döntések következményeinek mérlegelésekor nem kevés empátiával járt el.
Köztársaságielnök-jelöltként az egyik legfontosabb előnyének tartom, hogy képes átérezni, mit jelent egy-egy intézkedés a hétköznapi életben a különböző élethelyzetben lévő mindennapi ember számára.
Nekünk, szlovákiai magyaroknak biztató jel, hogy nyíltan vállalja magyar kapcsolatait egy olyan társadalomban, melyben ez még nem természetes.

Biró Ágnes kulturális alelnök:

Az ország köztársasági elnökét harmadik alkalommal választhatjuk meg közvetlen választásokon. Úgy gondolom, hogy az első és különösen a második alkalommal főként a „kisebbik rossz” választása vitte a szavazóurnához a magyar nemzetiségű polgárokat. 2009-ben nem a kisebbik rosszra, hanem a jobbra adhatjuk szavazatunkat és csakis rajtunk múlik, hogy élünk-e ezzel a lehetőséggel?
Válasszunk végre Szlovákiának olyan köztársasági elnököt, aki szellemileg friss, világlátásában modern, erkölcsileg feddhetetlen, aki szakmailag felkészült, aki világnyelvet beszél, aki munkájával politikusként bizonyságot tett arról, hogy az európai demokrácia elkötelezettje, akinek személye integráló és feszültséget oldó, aki megszólíthatná Szlovákia állampolgárait nemre, nemzetiségre, vallásra vagy egyéb meggyőződésre való tekintet nélkül.
Munkám során meggyőződtem arról, hogy Iveta Radičová mindezeket az elvárásoknak eleget tesz, és személye garancia az emberi, polgári, demokratikus értékek következetes védelmére.
Csak egyetlen dolog van, amit felróhatnak neki, mégpedig az, hogy nem férfi – ám nőnek lenni ebben a pozícióban erény lehet, hisz egy nő talán nagyobb empátiával viszonyul majd hozzánk, magyarokhoz is, és egy női köztársasági elnök a társadalmi és politikai változások üzenetértékű szimbóluma is lehetne Szlovákiában.

Sárközy Klára szociális és családpolitikai alelnök

Iveta Radičovát még szociológusként ismertem meg, szakszerű előadásaival már akkor is le tudta kötni a hallgatóságot. Legyen szó akár egyetemi katedráról vagy más jellegű előadásról.
Amikor felmerült a személye a tárca élére, jó döntésnek tartottam. Az első miniszteri látogatása a parlamentben számomra máig emlékezetes. Egy öntudatos, energikus politikust ismerhettem meg benne. Az udvarias üdvözlések után úgy tűnt, eléggé egyedül és idegenül érzi magát a teremben. Egészen addig, mígnem egy akkori tolószékes képviselőtársam oda nem gurult elé. Iveta Radičovának felvillantak a szemei, és a reakciójára máig emlékszem. Nem magasról, a miniszteri székből beszélgetett az illetővel, hanem rögtön lement hozzá, és mellé guggolt. Ezzel is demonstrálva, hogy egyenrangú partnere próbál lenni a fogyatékkal élőknek is.
Ő az első szociális miniszter, akinek sikerült elfogadtatnia egy olyan szociális reformtörvényt, amelyre az összes akkori parlamenti párt az aláírását adta. Úgy gondolom, hogy emberileg, szakmailag és tettei által is méltó arra, hogy az országot itthon és külföldön is képviselje. Én ezért fogok Iveta Radičovára szavazni, és erre kérek minden jóakaratú választópolgárt is.

Szögedi Anna parlamenti képviselő

Ha egy nő jellemes és bátor, akkor kitart az elvei mellett és én Iveta Radičovát ilyen embernek ismertem meg.
Parlamenti tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy felszólalásai, törvényjavaslatai, törvénymódosításai mindig a jobbítás ügyét szolgálják, mert ő sohasem ellenségképet keres, mindig az egyetértésre és összefogásra törekszik.
Nem a populista, éppen divatos szólamokat hangoztatja, hanem ízig-vérig demokrata, s remélem köztársasági elnökként is ezeket az elveket fogja képviselni.
Számomra fontos, hogy azonos jogú polgároknak tekinti az embereket, tisztelve mindenki nemzetiségét, vallását, másságát, ezzel is erősítve társadalmi szinten a demokráciát.
S ahogy nyilatkozta „Az emberek védnöke, s ha kell, a sérelmek orvoslója“ akar lenni és én ebben hiszek.

Stubendek Márta, az Országos Tanács alelnöke

Úgy gondolom, azok közé a szlovák politikusok közé tartozik, akik őszintén felvállalják a magyarsághoz tartozó lakosság képviseletét. Őszinte, nyitott, határozott embernek tartom, jobboldali értékrenddel, aki rámutatott az igazságszolgáltatásban tapasztalható hiányosságokra és a széles körű szociális problémákra. Fontosnak tartja a család szerepét, melyet szerintem is kiemelten kell kezelni a mai szétzilált társadalomban. A jelöltek közül ő az egyetlen, aki őszintén közelebb szeretné hozni egymáshoz az országban élő nemzeteket. Számomra fontos az is, hogy a múltja tiszta, tervei a jövőre nézve pedig egyértelműek, emberközpontúak, mentesek az üres nagyotmondástól. Én ezért szavazok rá március 21-én.

Tamás Erzsébet, az MKP Rozsnyói járási elnöke

A középkorban talán semmi esélye, realitása nem volt annak, hogy nő kerülhessen magasabb politikai pozícióba, de miért ne lehetne egy nő a csúcsvezetője egy országnak a 21. században? Elvégre a világ színes, az erő a változásokban van illetve abban ki mennyire gyorsan, rugalmasan tud ezekre a változásokra reagálni, nem pedig dogmák szerint élni.
Úgy gondolom a gyengébb nem megszólítás nem gyengébb egyéniséget takar, és a gyengébb nem a sajátos logikájával, érzelmi beállítottságával frissességet vagy akár új stílust is hozhat a politikai életbe. A nőkben ugyanaz a tehetség lakozhat, mint a férfiakban (ennek ellenére talán mégis sokkal nehezebb eljutniuk oda, hogy szóba jöhessenek fontosabb politikai pozíciók betöltésénél), bár talán érzékenyebbek, de ennek semmi köze ahhoz, hogy végzik el a munkájukat. A világ afelé tart, hogy nem a nemek fajtája dönti majd el azt, kire adjuk szavazatunkat, hanem a munka, a teljesítmény és ebből kifolyólag az egyén eredményessége.
Hiszek abban, hogy Iveta Radičová elég erős jellem ahhoz, hogy mindezt teljesíteni tudja. Ezért ő, az én jelöltem, akit családommal és közeli ismerőseimmel együtt választani fogok a köztársaságielnök-választások során.

– Felvidék Ma, www.mkp.sk –