Hatvan évvel ezelőtt az Érsekújvári járásban alakult meg az első alapszervezet, s nem véletlen, hogy 2009. március 20-án, az alakulás napján emlékeztek meg Érsekújvárban a szervezet megalakulásának 60. évfordulójáról. A vendégek közt ott volt a Matica slovenská helyi képviselője is.

A járásban már több alapszervezetnél tartottak megemlékezést, így Tardoskedden és Besenyőn, ahol az évzáró keretében emlékeztek az alakulás évére, és adtak át kitüntetéseket az alapító- , ill. a legaktívabb tagoknak.
Muzslán a március 15–i ünnepség keretében volt egy szép megemlékezés, ahol szintén az alapító tagok ( köztük Pathó Károly özvegye is) emlékérmet és virágcsokrot kaptak. Szép gesztus volt ez a teljesen megújult fiatalokból álló vezetőségtől.
Szímőn szintén egy színvonalas emlékünnepet tartottak. A Csemadok-emléktáblánál Hrubík Béla országos elnök tartott ünnepi beszédet . A kiállítással és gazdag műsorral tarkított ünnepségről nem hiányoztak a legkisebbek sem (óvodások, iskolások), akik kedves versekkel, táncokkal köszöntötték az ünnepelteket. Itt is Emléklapot kaptak a még élő alapítók és a legtevékenyebbek, valamint a több mint 25 éve működő éneklőcsoport tagjai.
Kéménden együtt ünnepelték a Gyöngyösbokréta folklórcsoport megalakulásának 15. évfordulóját, és a Csemadok megalakulásának 60.évfordulóját. A zsúfolásig megtelt teremben közéletünk jeles személyiségei is jelen voltak: a MKP nevében Szigeti László és Farkas Iván parlamenti képviselők, a helyi iskola és egyház képviselete, és a Csemadok TV képviselete. A négyórás műsorban vendégcsoportok is helyet kaptak, melynek végén minden egykori és mai közreműködő, alapító Emléklapot kapott .
Nánán szintén nagyszabású, színvonalas megemlékezést tartottak április végén. A 10 évvel ezelőtt készült Csemadok-emlékműnél kezdték az ünnepséget. Koszorúkkal, gyertyával tisztelegtek az elhunyt alapítók emléke előtt. Majd a kultúrházban kiállítással , kis kiadvánnyal idézték fel a régmúltat. A színvonalas programban közreműködött a VASVIRÁG kéméndi néptánccsoport, Boráros Imre színművész, és versmondók. Ünnepi beszédet mondott Dániel Erzsébet elnök és a TV új elnöke, Danczi Mónika. Kitüntetéseket, kis kerámiát kaptak itt is a még élő alapítók, köztük a volt csoportvezető, Nagy Csilla és a vezetőségi tagok. Az ünnepi vacsorából nem hiányzott a születésnapi torta sem, melyből kettő is volt. Az ünnepség végén a nánai polgármester asszony, Matuska Zsuzsanna a Csemadoknak átadta a NÁNÁÉRT MAGYARSÁGÉRT Emlékérmet.

Felvidék Ma, D.E.