A magyar Külügyminisztérium vizsgálja, hogy összhangban van-e Szlovákia nemzetközi kötelezettségvállalásaival a szlovák nyelvtörvény szigorítása – közölte Szelestey Lajos külügyi szóvivő.

A szóvivő rámutatott: a szlovák Nemzeti Tanács elnöke a március 12-i tárgyalás során megerősítette az Országgyűlés elnökének, hogy a tervezett törvénymódosítás semmilyen értelemben nem lesz hatással a szlovákiai kisebbségek anyanyelv-használatára. A szlovák miniszterelnök pedig több alkalommal ígéretet tett arra, hogy a kormánya semmilyen lépést nem fog tenni, amely változtatna a kisebbségi status quo-n, azaz a kisebbségek jogállásán és az őket érintő ügyek szabályzásán – tette hozzá.A szlovák parlament múlt csütörtökön fogadta el első olvasatban a szigorított államnyelvtörvényt. Ha a parlament véglegesen megszavazza, a szigorított államnyelvtörvény augusztus elsején lép életbe. Ezt követően a törvény megsértéséért akár 5.000 eurós pénzbüntetés is kiszabható lesz.

A törvény értelmében az emlékműveken, emléktáblákon a szöveget először szlovákul kell feltüntetni, csak azután következhet a más nyelvű szöveg. Ezt a sorrendet a különféle közfeliratoknál, reklámoknál, közléseknél is be kell tartani. A községi rádiók a vegyesen lakott területeken először államnyelven, majd a kisebbség nyelvén szólalhatnak meg. A módosított jogszabály szerint egyebek között engedélyezik a kisebbségi nyelvek használatát azokban a szociális és egészségügyi intézményekben, amelyek olyan településen működnek, ahol a kisebbségi lakosok aránya eléri az összlakosság 20 százalékát.

MTI