A komáromi zsidó hitközség, az előző évekhez hasonlóan, az idén is megrendezi a hagyományos Széder-estét a Menház Wallenstein Zoltán termében az ünnep második estéjén.

Az eseményre április 9-én 18,00 órakor kerül sor, Megyes Pál vezetésével. A kóser vacsorát Budapestről biztosítják. A részvételi díj 2,- Euro (a támogatóknak köszönhetően). Jelentkezni lehet a KZSH titkárságán és a kile@menhaz.sk címen.

Amit a Széder-estéről tudni kell:

A zsidó Húsvét ünnepe a héber bibliai kor után egy mindmáig tartó jellegzetes szertartással gyarapodott: a Széder-estével.

A Széder annyit tesz, mint rend. Ezen az estén ugyanis, amely Izraelben az ünnep beköszöntő estéje (Izraelen kívül a következő este is), egy bizonyos rendben, imádsággal, hálaadással, énekekkel, történelmi emlékezésekkel egybekötött családi vagy közösségi vacsora kapcsán elbeszéljük az egyiptomi rabszolgaságból való kivonulás eseményeit, az ahhoz fűződő magyarázatokat, hálát adunk a szabadító Istennek, majd énekes hitvallással (“a jövő évben Jeruzsálemben”) fejezzük be a szertartást. Ez a hitvallás fejezi ki messiási reménységeinket.

A Széder-asztalon elhelyezett díszes serleg a Messiás előhírnökének, Élijáhunak – ismertebb nevén Illés prófétának – az eljövetelére vár. Számos vallástörténeti elképzelés és a római katolikus teológiai hitvallás szerint erre az esti ünnepi szertartásra – amely a Jeruzsálemi Szentély fennállása idején főként a Peszách ünnepe alkalmából bemutatott bárányáldozat egy részének elköltéséből állt -, tehát Széder-estére került sor Jézus utolsó vacsoráján. Magából az Evangéliumból is tudjuk, hogy Jézust tanítványai megkérdezték, hogy óhajtja elkölteni a peszáchi bárányt. A cári Oroszországban Szentpétervárott működő professzor, David Chovolson tanulmányának már a címe is kifejezi ezt a felfogást: Das Letzte Passach – Mahl Christ [Az utolsó Peszách – Krisztus vacsorája].

Felvidék Ma, sk, mindentudas.hu