Alsósztregova / Dolná Strehová

 

Hont, Nógrád, Gömör és Torna

Alsósztregova / Dolná Strehová reneszánsz stílusú evangélikus templomában láthatók a Madách család címerei. A Madách név hordozói több mint ötszáz évig éltek e tájon. Itt született 1596-ban s 1621-től itt gazdálkodott Rimay János költő is, akinek anyja Madách lány volt. Rimay alsósztregovai udvarháza a XVII. század eleji magyar szellemi élet egyik központja lett, megfordult nála a kor szinte valamennyi jelentős írója és tudósa, többek között Szenci Molnár Albert is. Ennek ma már nyoma sincs, holott a sztregovai Madách-kastély irodalmi Múzeumnak van berendezve, s a régióban született vagy alkotó írók emlékét őrzi (pedig Rimay szlovákul is jól tudott, több szlovák nyelvű levelet írt Balassi Zsigmond főúr feleségéhez, Zborowski Erzsébethez). Az ősi várkastély – melyben Madách Imre született, s amely a falu északi végében volt – kövei régen beépültek a sztregovai házak falaiba, még istálló is épült belőlük. Az, amit ma Madách-kastélyként látogatunk, már a költő apja által épített új kúria: ebben élte gyermekéveit és nehéz férfikorát Madách Imre, s az aprócska toronyszobában írta Az ember tragédiájának legnagyobb részét. A kúria melletti templomban a szentély rozoga díszpadjai korabeliek. Madách Imre hamvai 1934-ig a sztregovai katolikus temetőben, egy egyszerű vályogkriptában pihentek, akkor helyezték át porait a kúria parkjába, a végleges sírboltba, amely fölé Rigele Alajosnak a szárnyaló Ádámot ábrázoló bronzszobrát állították. Alsósztregován született Komlós Aladár költő és irodolamtörténész (1892–1980).