Hibbe / Hybe

 

A Szepesség, a Tátrák ás Sáros

Hibbe / Hybe már a XIII. században privilegizált bányásztelep volt. A katolikus templom kőpadlóján elhelyezett fekete kőkeret alatt nyugszik az Esztergom ostrománál elesett Balassi Bálint. A szentély falán lévő emléktábla felirata: „Gyarmathi Balassa Bálint vitéz főúr és nagy költő Esztergom vár ostrománál 1594. május 19-én megsebesült, ugyanott 1594. május 25-én meghalt, s e templomban temettetett el. Szerette hazáját, szerzett éneket, dalt, harcmezőn esett el. A hazáért élt, halt… E táblát Liptó vármegye közönsége állíttatta.” Ezen a táblán kívül a Magyar Tudományos Akadémia is elhelyeztetett egy emléktáblát a templom külső falán, azt azonban 1943-ban a fasiszta szlovák állam belügyminisztere eltávolíttatta és megsemmisíttette. Az MTA emléktábláját valószínűleg 1906. augusztus 27-én, Balassi második temetésekor helyezték el. A XIX. század utolsó éveiben ugyanis felnyitották a költő sírját, földi maradványait Liptószentmiklósra, majd Budapestre szállították, ahol a Magyar Tudományos Akadémián megvizsgálták a csontokat. Miután megállapították, hogy azok valóban Balassi Bálint csontjai, visszaszállították őket, s 1906. augusztus 27-én fényes pompával újra eltemették a hibbei templom szentélye alatt. A vármegye ékes kincsesládát áldozott a költő emlékének, ebben a ládában kerültek vissza a templom kövei alá Balassi hamvai. Az 1943-ban megsemmisített emléktábla szövege ez volt: „Gyarmathi Balassa Bálint emlékére állíttatta a Magyar Tudományos Akadémia. Lantjáról szép, gazdag és hathatós magyar nyelven dús képzeleterő, mély vallásos érzés, lángoló hazaszeretet, heves szenvedélyek, nyughatatlan gondok zengtek hazaszerte.”