Rimabrézó / Rimavské Brezovo

 

Hont, Nógrád, Gömör és Torna

Rimabrézó / Rimavské Brezovo falut olasz bányászok alapították. 1687-ig Rima (a későbbi Kis-Hont) vármegye székhelye volt. A régi megyeháza még megvan. Az evangélikus templom román-gótikus eredetű műemlék, egykorú freskókkal. A XIX. század végén Schulek Frigyes restaurálta. Rimabrézó volt a XIX. század elején alapított Murányi Unió Vasműtársaság központja, s e társaság utódjának, a Rimamurány–Salgótarján Vasmű Rt.-nek az alapítási helye. Az 1808-ban épült régi igazgatósági épület egy kis parkban áll. Rimabrézón született s itt nyugszik Ľudovít Kubáni (1830–1869) szlovák író.